18 Haziran 2012 Pazartesi

Yoğun Günler / Busy Days

Sezonun birden bire başlaması ile bloğu ihmal ettik. Daha sık yazmalıydık ama olmadı, işten güçten anca fırsat bulabiliyoruz.

With the sudden start of nectar flow, i ignored my blog. I should have written more often but i didn't have enough time.
Eşleşmemiş Kraliçe / Unmated Queen (01.06.2012)
Karacabey'den arıcı dostum Mehmet Köker Yalova'dan bir kaç ana arı almış.
Mehmet Köker, one of my beekeeper friends, had bought a few queens from Yalova.
Kraliçe gezmesine ve yumurta atmasına rağmen hep erkek yumurtası atıyordu. Petekler ve koloni mahvolmuş.
Though the queen was walking from frame to frame, she was laying only drone eggs all the time. The drawn foundation and the colony had gone to the dogs.
Bana sebebini sordu, bende bir sebepten dolayı kraliçenin çiftleşemediğini ve bu yüzden sürekli erkek yumurtası attığını söyledim. Çiftleşememe sebebi, geç ilkbaharda havaların uzun süre yağmurlu gitmesi olabilir belki.
He asked me the cause and i answered that for some reason the queen hadn't mated and therefore she was laying drone eggs all the time.May be she couldn't get the chance to mate because of the continuous rains of late spring.
Yanımda fotoğraf makinesi olmadığı için cep telefonu ile ancak bu kadar çekebildim.
Since i didn't have my camera with me, i took these photos with my low resolution mobile phone.
 
Yeni bir arıcı doğuyor / A new beekeeper is born (03.06.2012) 
Okuldan öğrencim olan Efe, bir gün bana yardıma geldi ve hayatında ilk kez arılarlayakından tanıştı.
Efe, one of my students, came to help me and for the first time in his life he had a close contact with the bees.

Kestaneye Hazırlanmak / Getting Ready For The Chestnut (04.06.2012)
Ben pek istekli değildim ama arkadaşım Enver'in desteklemesi ile arılarımın güçlü olanlarını kestane ormanına götürmeye karar verdim.
I was not willing to take my bees to the chestnut  forest but my friend Enver ecouradged me a lot so i decided to take some strong colonies to the forest.
Seçtiği yer güzeldi ama biraz temizlenmek istiyordu.
The place he chose was good but needed little bit trimming.

Çözüm, tabi ki  her zamanki yardımcım Castor 55P motorlu tırpan idi.
The solution was of course my usual helper Castor 55P motor scythe.
Bu yeni zincirli kafa çok güçlü ve kullanışlı. Sizi sürekli misine değiştirme derdineden kurtarıyor.
This new chain trimmer is strong and handy. It saves you from changing the plastic trimming line all the time. 
20 dakika sonunda heryer tertemiz....
In the end of 20 minutes, everywhere is clear.
 
Bu yerin ayırtıldığını göstermek için boş bir kovan koyduk.
We placed an empty hive to show that this place is booked.
 Gitme zamanı... / Time to go....
Konakladığımız yerin çok yakınında bir çeşme var,... bu, arıların su ihtiyacını karşılaması için iyi...
There is a spring very close to the place we plan to accommodate... this, is good for bees...
Gönen'den ziyaretçiler / Visitors from Gönen (05.06.2012)
O gün bizim Enver nöbetçiydi, ben de kendisini ziyarete gittim.
Enver was on duty that day, so i went to visit him.
Biz oradayken Gönen'den arıcı arkadaşlar geldi. (Soldan sağa: İbrahim Koca, Enver Mutlu, Nuri Erol, Adnan Elçi)
While we were sitting and chatting, beekeeper friends from Gönen came (From left to right: İbrahim Koca, Enver Mutlu, Nuri Erol, Adnan Elçi)
Hep beraber yer bakmak üzere Kurşunlu Köyü'ne geldik.
We came to Kurşunlu Village to look for a place for the hives.
Kurşunlu, küçük bir balıkçı köyü. Arkasını da kestane ve ıhlamur ormanlarına vermiş.
Kurşunlu is a small fishermen village. It leans on linden and chestnut forests. 
Bizi köy kahvesinde Murat karşıladı.
Murat met us at the cafe of the village.
Konukseverler, çaylar içildi. Sohbetler derinleşti. Daha sonra muhtar Mehmet Civelek'te geldi. Saat 21:00 civarı Kurşunlu'dan ayrıldık.
They were very hospitable, tea was served as we chatted. Later Mehmet Civelek, the de march of Kurşunlu, joined us. We left Kurşunlu by 21:00.
Mustafakemalpaşa'da / In Mustafakemalpasa
Gönenli arkadaşlar Karacabey'e kadar gelmişken arıcılık forumumuzun yöneticisi Halil Bilen'i de ziyaret etmek istediler.
Since Karacabey is very close to Mustafakemalpaşa, our beekeeper friends would like to visit Halil Bilen, the admin of  our beekeeping forum.
Onlarda çok konukseverlerdi.
They were very hospitable as well.
Sohbet konusu tabi ki arılardı... / The topic of the chat was of course the bees.
Zaman ilerledikçe kapının önüne çıktık.
As time passed, we moved out side.
Okullar kapandı / The schools closed (08.06.2012)
Uzun ve yorucu bir yılın sonunda nihayet okullar kapandı.
After a long and tiring year, the school has ended.
Tekrar Gürle / Gurle again (09.06.2012)
Katırlı Dağı - Uzaktan / The Katırlı Mountain - from a distance
Kovanlarımızı Hürrem ile değiştirebilmek için, yumurtlamaya başlayan Hürremleri almak üzere tekrar Gürle Köyüne gittim.
In order to replace our present queens with Hurrems, i went to Gurle Village to get the laying Hurrems.
 Köyün girişi.... / The entrance of the village...
 
 

Burada, gürle'deki kestanelerin çiçekleri büyük oranda geçmiş.
Here, in Gurle, the flowers of the chestnut trees had faded.
Mehmet Gençünal Ustayı çalışırken buldum.... / I found The Master, Mehmet Gençünal, working in his bees.
Ve işte benim ana kutuları da burada... hepsinde faaliyet var.
And here is my mating nucs... they are all active.
Ve yumurta atmaya başlamış bir Hürrem.
And a laying Hurrem, Her Majesty.
Ustamız, ürettiği ballı yuvarlak çerçeveleri gösteriyor.
Our master is showing the round frames, filled with honey.
Karadağ'dayız... / We are in Karadağ... (11.06.2012)
Dün gece (10.06.2012) güçlü arılarımızı Karadağ'a, ıhlamur - kestane ormanına taşıdık.
Last night (10.06.2012) we carried our strong hives to Karadağ, linden - chestnut forest.

 Kestaneler açmaya başlamış. / The chestnuts have started to blossom.
Arılarımıza geldik. / Ve arrived our temporary apiary.
Karnımız açtı, bir şeyler atıştırdık, limonata ve bisküvi... ama önce kenelere karşı küçük bir tedbir....
We were hungry, we had to eat something, lemonade and biscuits... but first a small precaution for ticks...
Çevreyi biraz keşfedelim... / Let's explore the environment first....
Kestane çiçekleri / Chestnut flowers
Küçük bir arı nektar ve polen topluyor. / A little bee is gathering pollen and nectar.
 
 Çiçeklerle yıkılan kestane ağaçları / Chestnut trees full of flowers
Enver, dev bir kestaneyi hayranlıkla izliyor. /Enver, watching a giant chestnut tree with admiration.
Hemen yakınımızdaki başka bir arılık. / An other neighbouring apiary .
Ihlamular, tomurcuklarla dolu / Lindens, full of buds
 Çok azı açmaya başlamış. / Very few of them started to blossom.
Arılığımızın uzaktan görünüşü / Our temporary apiary from a distance
Şimdi arıları kontrol etme zamanı / It's time to control bees
Benim en güçlü 7 kolonim / My 7 the most strong colonies. (5 above, 2 below)
 Bunlarda Enver'in kiler. / And these are Enver's hives.
Kontrol esnasında ihtiyaç duyan kolonilere katlar verildi.
Honey supers are given to the colonies that need supers and foundation.
Kontrol sonrası durum... / After the control...


Polen tuzakları açıldı ve polen çekmeceleri yerleştirildi.
Pollen traps were opened and pollen drawers were placed.

Bu arada Enver'de işini bitirdi.
Meanwhile Enver finished his control.
Geri dönüş yolunda... Ekmekçi sırtlarından manzara...
On our way back.... From the hills above Ekmekçi village.
Ana kutuları oluşturmak / Establishing mating nucs (12.06.2012)
Kraliçelerini Hürrem'le değiştireceğim kolonilerin analarını boş ana kutularına aldım, yanınada bir miktar arı silkeledim.
I took the present queens of 5 hives to mating nucs, in order to replace them with Hurrems. I shook some workers to the mating nucs as well.
Ve bu kutularım arkadaşım Mehmet Işık'ın arılığına yerleştirdim.
And i placed these mating nucs to my friend, Mehmet Işık's apiary.
Kazaya davetiye / Invitation to accident (13.06.2012)
Gönen'den gelen arıcı arkadaşlarımıza yardıma gittim. Gece orman epey bir karanlık.
I went to help my beekeeper friends, who were coming from Gönen. At night, the forest was quite dark.
Arkadaşlarımız kovanları çok iyi bağlayamamışlar, bu yüzden yolda üç kovan dışarıya taşmış. Yolda durup kovanları sabitlemişler. Kovanları tekrar indirip bindirecek zamanları yoktu. Bu kazaya davetiye gönderen bir durumdu.
Friends couldn't fasten the hives so well, so on the way three hives bended out of the order. On the way they had to stop and fix the hives. They didn't have time to unload and reload the hives. So this was a situation sending invitation to an accident.
 Yolda tanıdık kovanlarda denk geldi. Ustamız Halil Bilen'in kovanları.
On the way we met some familiar hives. The hives of beekeeping master Halil Bilen.
Dışarı sarkan üç kovanı indirmek çok zordu.
Unloading the three hives, that were bending out of the order, were very difficult.
Sabah saat 3 civarı nihayet tüm kovanları indirebildik.
We were able to unload all the hives by 3 a.m. in the morning.
Hürremler / The Hurrems (15.06.2012)
 Anasız kolonilere Hürremleri verdim. / I gave The Hurrems to the colonies without queens.
Biraz makro / Little bir macro
Su almak için gittiğim pınara, su içmeye gelen arıların bazı makro resimlerini çektim.
I shot the macro photos of the bees that i saw at the spring, where i usually go to get water and where the bees come to drink water.
 
 
 
el apicultor rey, bee, beekeeping, honey, pollen, royal jelly, hive, queen, drones, swarm, smoker, Biene, Bienenzucht, Honig, Pollen, Gelee Royale, Bienenstock, Königin, Drohnen, Schwarm, Raucher, пчела, пчеларство, мед, цветен прашец, пчелно млечице, кошер, кралица, безпилотни летателни апарати, рояк, пушач, včelí, včelařství, med, pyl, mateří kašička, úl, královna, bezpilotní letouny, roj, kuřák, abeille, l'apiculture, le miel, pollen, gelée royale, la ruche, la reine, les drones, essaim, fumeur, abejas, la apicultura, miel, polen, jalea real, la colmena, la reina, los zánganos, enjambre, fumador, bi, biodling, honung, pollen, bidrottninggelé, bikupa, drottning, drönare, svärm, rökare, api, l'apicoltura, miele, polline, pappa reale, alveare, regina, fuchi, sciame, fumatore, 蜂、養蜂、蜂蜜、花粉、ローヤルゼリー、ハイブ、女王、ドローン、群れ、喫煙者、Pszczoła, pszczelarstwo, miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, ula, Queen, drony, rój, palacz, bitės, bitininkystė, medus, žiedadulkės, bičių pienelis, avilys, karalienė, tranai, spiečius, rūkalius, méh, méhészet, méz, virágpor, méhpempő, kaptár, királyné, herék, raj, dohányos, пчела, пчеларство, мед, полен, млеч, кошница, кралица, беспилотни летала, рој, пушач, bie, birøkt, honning, pollen, Royal Jelly, bikuben, dronning, droner, sverme, røyker, abelha, apicultura, mel, pólen, geléia real, colméia, a rainha, zangões, enxame, fumante, пчелы, пчеловодство, мед, пыльца, маточное молочко, улей, королева, беспилотные летательные аппараты, рой, курильщик, včelí, včelárstvo, med, peľ, materská kašička, úľ, kráľovná, bezpilotné lietadlá, roj, fajčiar, čebela, čebelarstvo, med, cvetni prah, matični mleček, panj, kraljica, brezpilotna letala, roj, kadilec, бджоли, бджільництво, мед, пилок, маточне молочко, вулик, королева, безпілотні літальні апарати, рій, курець, μελισσών, τη μελισσοκομία, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, κυψέλη, βασίλισσα, κηφήνες, σμήνος, καπνιστής,

2 yorum:

  1. O dölsüz ana arı, Yalova'da kimden alındı merak ettim.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Burada yazmayayım, kötü reklama girer, telde söyliyeyim. Yalnız şunu diyeyim Karniyol diye satılmış...

      Sil