30 Haziran 2012 Cumartesi

Ihlamur Biterken - As The Linden Blossoms Finish

14 Haziran 2012 - 14th June 2012
Okullar kapandıktan sonra ailemi almak üzere Kars'a gitmem gerekiyordu ama öncesinde kapsamlı bir bakım yaptım.
As the schools had closed i had to fly to Kars and pick up my family and come back to home. But before that a detailed control had to be done.
O gün arkadaşım Enver'le birlikte İhsan da geldi. Bu arada Enver'e dikkat Pantalon üzerine, arılar sokmasın diye ikinci pantalonu giyiyor.
That day, İhsan, my friend Enver's friend, came with us, too. By the way, pay attention to Enver, he is wearing a second trousers to avoid bees sting.
Kestane ve ıhlamurdan gelen polen.
Pollen from chestnut and linden trees.
Upps ters giden birşeyler var. Enver körüğünü evde unutmuş, körük kullanmadan kovanlara bakmayı deniyor ama arılar buna müsade etmiyor. Çift pantalon giymesine rağmen, arılar Enver'i kovalıyor.
Upps something wrong. Enver had forgotten his smoker at home, he tries to check the hives without using a smoker but the bees do not permit. Though he wears double trousers, the bees chase him away.
Bizde öğle yemeği arası veriyoruz.
We give lunch break.
Soğuk çeşme bizim doğal buzdolabımız.
The cold spring is our natural refregirator.
 İşim bittikten sonra körüğümü Enver'e veriyorum ve o da arılarını kontrol ediyor.
After i finish with the smoker, i gave it to Enver and he checks his hives quickly.
Karacabey'e dönünce iki arıcı arkadaşım (Adnan Elçi & Mehmet Kenar) arıyor, beni ziyarete gelmişler. Buluşup çay içiyoruz.
When i returned back to Karacabey, two of my beekeeper friends (Adnan Elçi & Mehmet Kenar) call me, they came to visit me. We drank some tea and chatted.
Akşamına ise "Kars yolcusu kalmasın"
And in the evening, "All the passengers to Kars, aboard please"
15 Haziran 2012 - 15th June 2012
Sabah Ankara Esenboğa Havaalanı ve işte uçağımız....
Ankara Esenboga Airport in the morning and here is our plane...
 
Pilot bu sefer Karadeniz Sahili'nden uçmayı tercih ediyor.
The pilot prefers to fly over the Black Sea Coast.
Beyazlar - bulut; turkuaz - deniz; koyu turkuaz - bulutların gölgesi
Whites - clouds; turquoise - sea; dark turquoise - shaddows of the clouds
Kızımı çok büyümüş buldum. Msn'de gördüğümden çok daha farklı...
I found my daughter grown up. She is far more different than i saw her on the msn...
Kars'ta - In Kars
Kars'a da bahar gelmiş...
Spring had come to Kars...
Bahçede dostlarımızla mangal yaptık.
We had barbecue with friends in the garden.

23 Haziran 2012 - 23rd June 2012
Ve eve dönüş...
And we are on the way home...
 
Küçük şirinem nihayet evde... oyuncakları ile oynuyor ve evde kahvaltının keyfini çıkarıyor.
My little smurfette is at home... playing with her toys and enjoying a breakfast at home.
24 Haziran 2012 - 24th June 2012
Geri döndükten sonraki ilk işim arılara bakıma gitmek.
After coming from Kars, the first thing i do is to check my hives.
Çok ilginç, her kovan farklı renkte polen getiriyor...
Interesting, each colony brings different kind of pollen...
 
 
 Gri  / Grey
Sarı  /  Yellow
Kırmızı  /  Red

Bu arada ilk açan kestane çiçekleri meyveye dönmüş...
By the way, the chestnut trees that blossomed first, have turned to chestnut...
Bu arada aşağıdaki arılık sessiz ve sakin...
Mean time, at my wintering apiary, it is very silent and calm...
25 Haziran 2012 - 25th June 2012
Enver dün kaza yapmış, bir kamyon arabasına çarpmış.
Enver hd an accident yesterday, a truck had hit his car.
Aynı gün ana arılarımı kontrol etmek için Taşlık'a gittim...
The same day i went to Taşlık to check my queens...
Herşey yolunda... / Everything is going on way...
Hasat öncesi son kontroller....
Last controls before the honey harvest...

Bölgeye gitmişken arkadaşlara da uğramamak olmaz.... Arıcı arkadaşlar Adnan Elçi ve İbrahim Koca
As i went to the region, visiting friends is a must.... Beekeeper friends Adnan Elçi and İbrahim Koca
Bal hasadına başlamışlarve bir kaç saat içinde balla dolacak tenekeler (aşağıda)
They had started harvesting the honey and honey tins that will be filled in a couple of hours (below)

 30 Haziran 2012 - 30th June 2012
Ve bugün bende bal hasadına başlıyorum. Yardımcılarım Süleyman Deniz ve Enver Mutlu.
And today i start the honey harvest. My aides are Süleyman Deniz and Enver Mutlu.
Enver'in bal hasadı için daha bir haftaya ihtiyacı var.
Enver needs a week to harvest his honey.
Biraz mola.... / Some break...
 
Hasattan sonra.... / After the harvest....
Bu yıl çok bereketliydi,.... 7 koloniden 47 çerçeve bal
This year was very abudant,... 47 frames of honey out of 7 colonies...
Geri dönüşte Taşlık Köyü kahvesinde bir mola....
A break at thecafe of Taslik Village....
el apicultor rey, bee, beekeeping, honey, pollen, royal jelly, hive, queen, drones, swarm, smoker, Biene, Bienenzucht, Honig, Pollen, Gelee Royale, Bienenstock, Königin, Drohnen, Schwarm, Raucher, пчела, пчеларство, мед, цветен прашец, пчелно млечице, кошер, кралица, безпилотни летателни апарати, рояк, пушач, včelí, včelařství, med, pyl, mateří kašička, úl, královna, bezpilotní letouny, roj, kuřák, abeille, l'apiculture, le miel, pollen, gelée royale, la ruche, la reine, les drones, essaim, fumeur, abejas, la apicultura, miel, polen, jalea real, la colmena, la reina, los zánganos, enjambre, fumador, bi, biodling, honung, pollen, bidrottninggelé, bikupa, drottning, drönare, svärm, rökare, api, l'apicoltura, miele, polline, pappa reale, alveare, regina, fuchi, sciame, fumatore, 蜂、養蜂、蜂蜜、花粉、ローヤルゼリー、ハイブ、女王、ドローン、群れ、喫煙者、Pszczoła, pszczelarstwo, miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, ula, Queen, drony, rój, palacz, bitės, bitininkystė, medus, žiedadulkės, bičių pienelis, avilys, karalienė, tranai, spiečius, rūkalius, méh, méhészet, méz, virágpor, méhpempő, kaptár, királyné, herék, raj, dohányos, пчела, пчеларство, мед, полен, млеч, кошница, кралица, беспилотни летала, рој, пушач, bie, birøkt, honning, pollen, Royal Jelly, bikuben, dronning, droner, sverme, røyker, abelha, apicultura, mel, pólen, geléia real, colméia, a rainha, zangões, enxame, fumante, пчелы, пчеловодство, мед, пыльца, маточное молочко, улей, королева, беспилотные летательные аппараты, рой, курильщик, včelí, včelárstvo, med, peľ, materská kašička, úľ, kráľovná, bezpilotné lietadlá, roj, fajčiar, čebela, čebelarstvo, med, cvetni prah, matični mleček, panj, kraljica, brezpilotna letala, roj, kadilec, бджоли, бджільництво, мед, пилок, маточне молочко, вулик, королева, безпілотні літальні апарати, рій, курець, μελισσών, τη μελισσοκομία, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, κυψέλη, βασίλισσα, κηφήνες, σμήνος, καπνιστής,

18 Haziran 2012 Pazartesi

Yoğun Günler / Busy Days

Sezonun birden bire başlaması ile bloğu ihmal ettik. Daha sık yazmalıydık ama olmadı, işten güçten anca fırsat bulabiliyoruz.

With the sudden start of nectar flow, i ignored my blog. I should have written more often but i didn't have enough time.
Eşleşmemiş Kraliçe / Unmated Queen (01.06.2012)
Karacabey'den arıcı dostum Mehmet Köker Yalova'dan bir kaç ana arı almış.
Mehmet Köker, one of my beekeeper friends, had bought a few queens from Yalova.
Kraliçe gezmesine ve yumurta atmasına rağmen hep erkek yumurtası atıyordu. Petekler ve koloni mahvolmuş.
Though the queen was walking from frame to frame, she was laying only drone eggs all the time. The drawn foundation and the colony had gone to the dogs.
Bana sebebini sordu, bende bir sebepten dolayı kraliçenin çiftleşemediğini ve bu yüzden sürekli erkek yumurtası attığını söyledim. Çiftleşememe sebebi, geç ilkbaharda havaların uzun süre yağmurlu gitmesi olabilir belki.
He asked me the cause and i answered that for some reason the queen hadn't mated and therefore she was laying drone eggs all the time.May be she couldn't get the chance to mate because of the continuous rains of late spring.
Yanımda fotoğraf makinesi olmadığı için cep telefonu ile ancak bu kadar çekebildim.
Since i didn't have my camera with me, i took these photos with my low resolution mobile phone.
 
Yeni bir arıcı doğuyor / A new beekeeper is born (03.06.2012) 
Okuldan öğrencim olan Efe, bir gün bana yardıma geldi ve hayatında ilk kez arılarlayakından tanıştı.
Efe, one of my students, came to help me and for the first time in his life he had a close contact with the bees.

Kestaneye Hazırlanmak / Getting Ready For The Chestnut (04.06.2012)
Ben pek istekli değildim ama arkadaşım Enver'in desteklemesi ile arılarımın güçlü olanlarını kestane ormanına götürmeye karar verdim.
I was not willing to take my bees to the chestnut  forest but my friend Enver ecouradged me a lot so i decided to take some strong colonies to the forest.
Seçtiği yer güzeldi ama biraz temizlenmek istiyordu.
The place he chose was good but needed little bit trimming.

Çözüm, tabi ki  her zamanki yardımcım Castor 55P motorlu tırpan idi.
The solution was of course my usual helper Castor 55P motor scythe.
Bu yeni zincirli kafa çok güçlü ve kullanışlı. Sizi sürekli misine değiştirme derdineden kurtarıyor.
This new chain trimmer is strong and handy. It saves you from changing the plastic trimming line all the time. 
20 dakika sonunda heryer tertemiz....
In the end of 20 minutes, everywhere is clear.
 
Bu yerin ayırtıldığını göstermek için boş bir kovan koyduk.
We placed an empty hive to show that this place is booked.
 Gitme zamanı... / Time to go....
Konakladığımız yerin çok yakınında bir çeşme var,... bu, arıların su ihtiyacını karşılaması için iyi...
There is a spring very close to the place we plan to accommodate... this, is good for bees...
Gönen'den ziyaretçiler / Visitors from Gönen (05.06.2012)
O gün bizim Enver nöbetçiydi, ben de kendisini ziyarete gittim.
Enver was on duty that day, so i went to visit him.
Biz oradayken Gönen'den arıcı arkadaşlar geldi. (Soldan sağa: İbrahim Koca, Enver Mutlu, Nuri Erol, Adnan Elçi)
While we were sitting and chatting, beekeeper friends from Gönen came (From left to right: İbrahim Koca, Enver Mutlu, Nuri Erol, Adnan Elçi)
Hep beraber yer bakmak üzere Kurşunlu Köyü'ne geldik.
We came to Kurşunlu Village to look for a place for the hives.
Kurşunlu, küçük bir balıkçı köyü. Arkasını da kestane ve ıhlamur ormanlarına vermiş.
Kurşunlu is a small fishermen village. It leans on linden and chestnut forests. 
Bizi köy kahvesinde Murat karşıladı.
Murat met us at the cafe of the village.
Konukseverler, çaylar içildi. Sohbetler derinleşti. Daha sonra muhtar Mehmet Civelek'te geldi. Saat 21:00 civarı Kurşunlu'dan ayrıldık.
They were very hospitable, tea was served as we chatted. Later Mehmet Civelek, the de march of Kurşunlu, joined us. We left Kurşunlu by 21:00.
Mustafakemalpaşa'da / In Mustafakemalpasa
Gönenli arkadaşlar Karacabey'e kadar gelmişken arıcılık forumumuzun yöneticisi Halil Bilen'i de ziyaret etmek istediler.
Since Karacabey is very close to Mustafakemalpaşa, our beekeeper friends would like to visit Halil Bilen, the admin of  our beekeeping forum.
Onlarda çok konukseverlerdi.
They were very hospitable as well.
Sohbet konusu tabi ki arılardı... / The topic of the chat was of course the bees.
Zaman ilerledikçe kapının önüne çıktık.
As time passed, we moved out side.
Okullar kapandı / The schools closed (08.06.2012)
Uzun ve yorucu bir yılın sonunda nihayet okullar kapandı.
After a long and tiring year, the school has ended.
Tekrar Gürle / Gurle again (09.06.2012)
Katırlı Dağı - Uzaktan / The Katırlı Mountain - from a distance
Kovanlarımızı Hürrem ile değiştirebilmek için, yumurtlamaya başlayan Hürremleri almak üzere tekrar Gürle Köyüne gittim.
In order to replace our present queens with Hurrems, i went to Gurle Village to get the laying Hurrems.
 Köyün girişi.... / The entrance of the village...
 
 

Burada, gürle'deki kestanelerin çiçekleri büyük oranda geçmiş.
Here, in Gurle, the flowers of the chestnut trees had faded.
Mehmet Gençünal Ustayı çalışırken buldum.... / I found The Master, Mehmet Gençünal, working in his bees.
Ve işte benim ana kutuları da burada... hepsinde faaliyet var.
And here is my mating nucs... they are all active.
Ve yumurta atmaya başlamış bir Hürrem.
And a laying Hurrem, Her Majesty.
Ustamız, ürettiği ballı yuvarlak çerçeveleri gösteriyor.
Our master is showing the round frames, filled with honey.
Karadağ'dayız... / We are in Karadağ... (11.06.2012)
Dün gece (10.06.2012) güçlü arılarımızı Karadağ'a, ıhlamur - kestane ormanına taşıdık.
Last night (10.06.2012) we carried our strong hives to Karadağ, linden - chestnut forest.

 Kestaneler açmaya başlamış. / The chestnuts have started to blossom.
Arılarımıza geldik. / Ve arrived our temporary apiary.
Karnımız açtı, bir şeyler atıştırdık, limonata ve bisküvi... ama önce kenelere karşı küçük bir tedbir....
We were hungry, we had to eat something, lemonade and biscuits... but first a small precaution for ticks...
Çevreyi biraz keşfedelim... / Let's explore the environment first....
Kestane çiçekleri / Chestnut flowers
Küçük bir arı nektar ve polen topluyor. / A little bee is gathering pollen and nectar.
 
 Çiçeklerle yıkılan kestane ağaçları / Chestnut trees full of flowers
Enver, dev bir kestaneyi hayranlıkla izliyor. /Enver, watching a giant chestnut tree with admiration.
Hemen yakınımızdaki başka bir arılık. / An other neighbouring apiary .
Ihlamular, tomurcuklarla dolu / Lindens, full of buds
 Çok azı açmaya başlamış. / Very few of them started to blossom.
Arılığımızın uzaktan görünüşü / Our temporary apiary from a distance
Şimdi arıları kontrol etme zamanı / It's time to control bees
Benim en güçlü 7 kolonim / My 7 the most strong colonies. (5 above, 2 below)
 Bunlarda Enver'in kiler. / And these are Enver's hives.
Kontrol esnasında ihtiyaç duyan kolonilere katlar verildi.
Honey supers are given to the colonies that need supers and foundation.
Kontrol sonrası durum... / After the control...


Polen tuzakları açıldı ve polen çekmeceleri yerleştirildi.
Pollen traps were opened and pollen drawers were placed.

Bu arada Enver'de işini bitirdi.
Meanwhile Enver finished his control.
Geri dönüş yolunda... Ekmekçi sırtlarından manzara...
On our way back.... From the hills above Ekmekçi village.
Ana kutuları oluşturmak / Establishing mating nucs (12.06.2012)
Kraliçelerini Hürrem'le değiştireceğim kolonilerin analarını boş ana kutularına aldım, yanınada bir miktar arı silkeledim.
I took the present queens of 5 hives to mating nucs, in order to replace them with Hurrems. I shook some workers to the mating nucs as well.
Ve bu kutularım arkadaşım Mehmet Işık'ın arılığına yerleştirdim.
And i placed these mating nucs to my friend, Mehmet Işık's apiary.
Kazaya davetiye / Invitation to accident (13.06.2012)
Gönen'den gelen arıcı arkadaşlarımıza yardıma gittim. Gece orman epey bir karanlık.
I went to help my beekeeper friends, who were coming from Gönen. At night, the forest was quite dark.
Arkadaşlarımız kovanları çok iyi bağlayamamışlar, bu yüzden yolda üç kovan dışarıya taşmış. Yolda durup kovanları sabitlemişler. Kovanları tekrar indirip bindirecek zamanları yoktu. Bu kazaya davetiye gönderen bir durumdu.
Friends couldn't fasten the hives so well, so on the way three hives bended out of the order. On the way they had to stop and fix the hives. They didn't have time to unload and reload the hives. So this was a situation sending invitation to an accident.
 Yolda tanıdık kovanlarda denk geldi. Ustamız Halil Bilen'in kovanları.
On the way we met some familiar hives. The hives of beekeeping master Halil Bilen.
Dışarı sarkan üç kovanı indirmek çok zordu.
Unloading the three hives, that were bending out of the order, were very difficult.
Sabah saat 3 civarı nihayet tüm kovanları indirebildik.
We were able to unload all the hives by 3 a.m. in the morning.
Hürremler / The Hurrems (15.06.2012)
 Anasız kolonilere Hürremleri verdim. / I gave The Hurrems to the colonies without queens.
Biraz makro / Little bir macro
Su almak için gittiğim pınara, su içmeye gelen arıların bazı makro resimlerini çektim.
I shot the macro photos of the bees that i saw at the spring, where i usually go to get water and where the bees come to drink water.
 
 
 
el apicultor rey, bee, beekeeping, honey, pollen, royal jelly, hive, queen, drones, swarm, smoker, Biene, Bienenzucht, Honig, Pollen, Gelee Royale, Bienenstock, Königin, Drohnen, Schwarm, Raucher, пчела, пчеларство, мед, цветен прашец, пчелно млечице, кошер, кралица, безпилотни летателни апарати, рояк, пушач, včelí, včelařství, med, pyl, mateří kašička, úl, královna, bezpilotní letouny, roj, kuřák, abeille, l'apiculture, le miel, pollen, gelée royale, la ruche, la reine, les drones, essaim, fumeur, abejas, la apicultura, miel, polen, jalea real, la colmena, la reina, los zánganos, enjambre, fumador, bi, biodling, honung, pollen, bidrottninggelé, bikupa, drottning, drönare, svärm, rökare, api, l'apicoltura, miele, polline, pappa reale, alveare, regina, fuchi, sciame, fumatore, 蜂、養蜂、蜂蜜、花粉、ローヤルゼリー、ハイブ、女王、ドローン、群れ、喫煙者、Pszczoła, pszczelarstwo, miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, ula, Queen, drony, rój, palacz, bitės, bitininkystė, medus, žiedadulkės, bičių pienelis, avilys, karalienė, tranai, spiečius, rūkalius, méh, méhészet, méz, virágpor, méhpempő, kaptár, királyné, herék, raj, dohányos, пчела, пчеларство, мед, полен, млеч, кошница, кралица, беспилотни летала, рој, пушач, bie, birøkt, honning, pollen, Royal Jelly, bikuben, dronning, droner, sverme, røyker, abelha, apicultura, mel, pólen, geléia real, colméia, a rainha, zangões, enxame, fumante, пчелы, пчеловодство, мед, пыльца, маточное молочко, улей, королева, беспилотные летательные аппараты, рой, курильщик, včelí, včelárstvo, med, peľ, materská kašička, úľ, kráľovná, bezpilotné lietadlá, roj, fajčiar, čebela, čebelarstvo, med, cvetni prah, matični mleček, panj, kraljica, brezpilotna letala, roj, kadilec, бджоли, бджільництво, мед, пилок, маточне молочко, вулик, королева, безпілотні літальні апарати, рій, курець, μελισσών, τη μελισσοκομία, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, κυψέλη, βασίλισσα, κηφήνες, σμήνος, καπνιστής,