17 Mart 2013 Pazar

Bal Hırsızları - Honey Thieves

Arılardan uzun süre uzak olunca yapacak işler birikiyor haliyle, onları yapalım derken bloğu ihmal ettim.

After being away from the bees for such a long time, lots of work has accumulated. As i was trying to get ready for the next season, i ignored my blog.

Bal Hırsızları - Honey Thieves
12.03.2013 -Salı / Tuesday
Komşu ilçeden arıcı arkadaşım İlhan Kesendere'nin başına tatsız bir olay gelmiş. Muhtemelen iki kişi, iki hırsız, bal çalmak amacıyla iki kovanının altüst etmiş.

A beekeeper friend İlhan Kesendere, from neighbouring town, had an unfortunate incident. Thieves, at least two people, had capsized two of his hives and has stolen side honey frames of wintering hives.
İlhan bu olaya çok kızmış.Kim olsa kızar. Ama neyse ki tüm arılar da, ana arı da yaşıyormuş. Kolonileri yeniden kovanlara koymuş ve şurup ve yeni ballı çerçeve vermiş.

Ilhan was very furious. Luckily all the bees and the queen were alive. He had placed the colonies into hives again and fed them with syrup and given the colonies new honey frames.
Çok sinir bozucu bir durum.
A very upseting incident.

17.02.2013 - Pazar / Sunday
Havaların serin olması ve bazı kolonilerin aç olmasından dolayı kek hazırladım. Kekin arıları çok susattığı ve su içmeye giden arıların çok fire verdiği, suda boğulduğu yönünde iddialar var. Bunlar ne kadar doğrudur bilemiyorum ama açlıktan tüm koloninin ölmesindense, kek vererek bir miktar tarlacının kaybetmeyi tercih ederim.

Since the weather was cold and since some colonies were hungry, i had prepared some soft candy. There are arguments claiming that soft candy causes thirst in bees and foregers flying out to drink water, drown. I don't know how true is that but i'd rather prefer loss of some foragers instead of the death of whole collony due to starvation.

Kendi arılığıma giderken Mehmet Işık'ın arılığına da uğradım. Onlarda ilk kontrolleri yapıyorlarmış.
As i was driving to my apiary, i dropped in Mehmet Işık's apiary. They were making the first control after the winter.
Şanslıyım ki yine yemeğe denk geldim.
I was lucky that thet were about to have lunch.
Aynı gün, daha sonra, ...
Later, that day ...
Kolonilere kek verdim.  /   I gave soft candy to all the colonies.
Sadece 20 dakika sonra,...
Only 20 minutes later,...
 
 
23.02.2013 - Cumartesi / Saturday
Biten kek kutuları topladım...
I picked up all the empty plastic boxes that i used for giving soft candy...
ve yerine yeni kek verdim.
and gave soft candy to colonies again.
Hop... bu da kim? Bir bombus, muhtemelen bir kraliçe, karnını doyurmaya çalışıyor...
Opps... who is that?  A bumble bee, probably a queen, just try to feed herself...
 
 
23 Şubat 2013 - Cumartesi / Saturday
Çok uzun bir aradan sonra Uludağ Arıcılık Derneği'nin toplantısına katıldım.
I participated to monthly meeting of uludağ Beekeeping Association.
Katılım 80 kişi civarındaydı...
The participation was round 80 beekeepers...

Prof.Dr. İbrahim Çakmak tarafından bazı tavsiyeler ve ipuçları verildi.
Some useful hints and advices were given by Prof. Dr. İbrahim Çakmak.
 
 Bir çay molası..... /  A tea break.....
Usta Petek firmasının yetkilisi Hacer SELÇUK tarafından hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Later, CEO of Usta Petek, a honey comb manfacturing company, has given information about their products.
Toplantı, Halil Bilen'in kolonileri kışlatmaya hazırlama üzerine semineri ile bitti.
The meeting had ended with Halil Bilen's seminar on preparing th colonies for wintering.
01.03.2013 - Cuma / Friday
Halil Bilen'in, her ayın ilk Cuma gecesi düzenlenen arıcılık eğitimine katıldık.
I joined the beekeeping techniques training given by Halil Bilen, on the first Friday night of every month.
Mustafakemalpaşa Öğretmen Evi
Mustafakemalpaşa Teachers' Club
İşte ustamız, Halil Bilen...
Here is our master, Halil Bilen...
Katılım yüksek, 90 kişi civarı...
The participation was high, round 90 beekeepers...
Önce İstanbul Arıcılık Festivali'nin değerlendirilmesi,...
First the evaluation of the İstanbul Beekeeping Festival,...
Ve Mart ayının konusu, Koloni Yönetimi
And the training topic of March, colony Management

Çok yaralı bir eğitim çalışmasıydı, devamını da getireceğim bir aksilik çıkmazsa...
A very useful lecture, i plan to attend these training activities regularly in the future...

17 Şubat 2013 Pazar

Arılar olmadan asla ! / Never without bees !

Eşimin tayini, Şubat 2012'de, Kars - Digor'a çıkınca, bizde mecburen arılarımız emanet ettik ve çıktık gurbete. Bu zaman zarfında arılardan 3 ay ayrı kaldık. Bu yüden bloğumda da fazla bir şey yazıp çizemedim. Ve şunu anladım ki uzun süre arısız kalmak çok kötü ve zor bir şeymiş.

Since my wife was appointed to Digor - Kars in Feb. 2012,i had to consign my bees and leave for my family. During this period, i was away from bees for three months. I couldn't share so many things in my blog as well. There, i understood that living without bees for such a long time was very bad and difficult.
...
26 Ocak 2013 / 26th January 2013
Yarı yıl tatili. Karacabey'e gelmek üzere Digor'dan ayrıldık.
Mid-term holiday. We left Digor for Karacabey.

 Digor'dan bazı manzaralar... / Some pictures from Digor....
 
 
 
 Hava alanında,... / At the airport,....
Evde bir süpriz bizi bekliyordu.... / A surprise was waiting us at home ....
 Bir oyuncak at .... / A rocking toy horse
  
29 Ocak 2013 / 29th January 2013
Karacabey'e ayak basar basmaz bulduğum ilk fırsatta ustamızın yanında aldık soluğu. Gerçi geceydi ama gece dahi olsa, bizim gibi arı delileri için kovan kurcalamanın sonu yok.

After arriving to Karacabey, i visited my master as soon as i could. Though it was night, we had no obstacles for checking the bees. Cause we all were mad about bees.

 Gecenin bir vakti, Halil Bilen arılığı... / Night time, Halil Bilen's apiary...
 Kışlayan çiftleştirme kutuları... / Wintering mating nucs....
 Şubat ayında bu arı kadrosu müthiş ... / The number of population in February is superb...
Arıların bekçisi Ada / Ada, the keeper of the bee hives
31 Ocak 2013 / 31st January 2013
Yeni kovan siparişi vermek için Bayramdere Köyü'ne Marangoz Yunus Usta'ya gittik.
To order some new hives we drove to Bayramdere Village, to Carpenter Master Yunus.
 Yunus Usta'nın atelyesi... / Master Yunus' workshop...
Atelyenin hemen yanındaki bir yapı dikkatimi çekti. / A building next to the workshop draw my attention.
 Bu eski usül bir değirmendi. / This was an old style water mill.
Mısır unu elde etmek için mısır öğütüyorlardı. / They grined maize to produce maize flour.


 Eski değirmen taşları / Old mill stones
Sonra Yunus Usta'nın arılarını da ziyaret ettik. / Then we visited Master Yunus' bees. 
O gece Bandırma'ya yemeğe davet edildik. Bandırma'ya kadar gitmişken, Bezirci'ye gidip Bekir Arsan Ağabeyimizi görmemek olmaz. Duymuşlar geldiğimizi, Sağolsun Gönen'den Adnan Elçi ve İbrahim Koca'da geldiler.

That night we were invited to Bandırma by my uncle for a dinner. As i went to Bandırma, it would be inappropriate not to visit beekeeper friend Bekir Arsan. As they heard my coming to Bezirci to visit Bekir Arsan, Adnan Elçi and İbrahim Koca from Gönen joined us as well.
Soldan sağa - Bekir Arsan, ben, Adnan Elçi, İbrahim Koca
Left to Right - Bekir Arsan, me, Adnan Elçi, İbrahim Koca
1 Şubat 2013 / 1st February 2013
Enver'den aldığım bilgiye göre kışın ölen arılarım olmuş, ve ne yazık ki bazıları açlığa bağlı yağmalamadan. Kritik stok seviyesinde olanları da düşünerek arılara şurup verdim

According to the information i got from Enver, some of my colonies collapsed due to the depredation depending on hunger. Taking the critic honey level in colonies into consideration, i gave sugar syrup to my hives.
 Şeker şurubu - Sugar syrup
 Arılığın son durumu, 01 Şubat 2013 / From my apiary, 1st Feb. 2013
 Güçlü kolonilerden birisi / One of the strong collonies
 
 
Doğuda hala kara kış devam ederken memleketimde çiçekler açmış / Though it is winter in Eastern Turkey, flowers have blossemed in my hometown.

6 Şubat 2013 / 6th Feb.2013

Komşu ilçe Mustafakemalpaşa'daki bir helva imalathanesine kek kardırmak için gittik.
We went to the neighbouring town of Mustafakemalpaşa, to knead some soft candy fot our bees.

Mustafakemalpaşa'ya gelmişken arıcı dostumuz Ahmet Arslan'ı ziyaret etmemek olmaz. Ahmet Arslan ağabeyimiz Güllüce İlkokulunda Müdür.

As we came to Mustafakemalpaşa, we visited our beekeeping friend Ahmet Arslan. He is the principal of Güllüce Primary School.
Dostum Enver ve Ahmet Arslan - yukarıda / Ben ve Ahmet Arslan - aşağıda
My body Enver and Ahmet Arslan - above  / Me and Ahmet Arslan - below

Geleceğimizi haber verdiğimiz için bize çay ve ikramlık bir şeyler hazırlamışlar.
As we informed them about our coming, they have prepared tea and some cookies to serve us.
Mustafakemalpaşa'da ağaçlar tomurcuklanmaya başlamış.
Trees have started to bud in Mustafakemalpaşa.
7 - 12 Şubat 2013 / 7 - 12 Feb. 2013
 Arkadaşlarımın çoğu İstanbul'da Arıcılık Festivalinde, ben se Kars'ta eşya topluyorum.
As most of my friends are in İstanbul for İstanbul Beekeeping Festival, i'm in Kars to pick up my belongings.

Veni, Vidi, Vici
Romalı Sezar söylemiş, "Geldim, Gördüm, Yendim"  diye, benimkisi de o hesap. Artık eve dönme, sevdiklerimize dönme, arılarımıza dönme zamanı.

Ceasar of Rome had said, "Veni, Vidi, Vici," meaning "i came, i saw, i beat." That is what happen for me as well. It's time to go back home, time to converge to our beloveds, time to converge to our bees.


Arı, arıcı, kovan, körük, maske, eldiven, polen, bal, kek, mum, güve, arıcılık, Karacabey, bursa, Mustafakemalpaşa, bandırma, Balıkesir, bursa, , civan, matlı, Halil, bilen, murat, çakır, Yusuf, gürbüz, Mehmet, gençünal, Kenan, gişan, Gökhan, bakırcı, bünyamin, yiğit, alit, türk, kokkini, melisa, çeşnigir, devleme, çamlıca, dağkadı, Bakırköy, süt, Uludağ, derneği, İbrahim, çakmak, selvinar, seen, ebru, borum, agam, onur, girişgin, levent, aydın, μελισσοκόμος, κυψέλη, καπνιστής, μάσκα, γάντια, γύρη, το μέλι, κέικ, κερί, σκώρο, μελισσοκομία, biodlare, bikupa, rökare, mask, handskar, pollen, honung, tårta, stearinljus, nattfjäril, biodling, birøkter, bikube, røyker, maske, hansker, pollen, honning, kaker, stearinlys, møll, birøkt, pszczelarz, ula, palacz, maski, rękawice, pyłek, miód, ciasto, Świeca, Ćma, pszczelarstwo, apicultor, colmeia, a máscara de fumante, luvas, pólen, mel, bolo, vela, apicultura mariposa, méhész, méhkas, dohányzó, maszk, kesztyű, virágpor, méz, sütemény, gyertya, lepke, méhészet, Ape, apicoltore, alveare, fumatore, maschera, guanti, polline, miele, torta, candela, falena, l'apicoltura,Bee, Imker, Bienenstock, Maske, mehiläishoitaja, mehiläispesä, tupakoitsija, naamari, käsineet, siitepöly, hunajaa, kakku, kynttilä, perhonen, mehiläishoito, apiculteur, ruche, fumeur, masque, gants, le pollen, le miel, gâteau, bougie, papillon, Abejas, apicultor, colmena, fumador, máscara, guantes, polen, miel, pastel, velas, la polilla, la apicultura, l'apiculture, Бджола, бджоляр, вулик, курець, маски, рукавички, пилок, мед, торт, свічки, молі, бджільництво, Пчела, пчеловод, улей, курильщик, маски, перчатки, пыльца, мед, торт, свечи, моли, пчеловодство, ფუტკრის, მწეველად, ნიღაბი, ხელთათმანები, თაფლი, ნამცხვარი, სანთელი, მეფუტკრეობა,  زنبور عسل، پرورش دهندهء زنبور عسل، کندوی عسل، سیگاری، ماسک، دستکش ، گرده ، عسل ، کیک ، شمع، بید، پرورش زنبور عسل،