17 Kasım 2012 Cumartesi

Arıcılığın Kilometre Taşlarından; Karl Ritter von Frisch

English version of this post is available here: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ritter_von_Frisch


Arıcılığın Kilometre Taşlarından
Karl Ritter von Frisch
(20 Kasım 1886  – 12 Haziran 1982)

Avusturya kökenli etolog (etoloji: hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı). 1973 yılında, Nikolas Tinberger ve Konrad Lorenz ile birlikte Nobel Tıp Ödülünü (Fizyoloji) almıştır. Çalışmaları ve buluşları bal arısının duyumsal algılarına odaklanmıştır ve Frisch arıların kıçlarını sallayarak yön tarif etmesini ilk keşfeden bilim adamıdır. Diğer bilim adamları, teorisini, o zaman tartışmış ve kuşkuyla yaklaşmışlardır. Ancak son yıllarda, Frisch’in teorisinin, eksiksiz tam bir analiz olduğu kanıtlanmıştır.
Karl von Frisch, bir ürolog ve aynı zamanda da cerrah olan Anton Ritter von Frisch’in oğludur. Tamamı üniversitelerde profesörlük derecesine kadar yükselen dört kardeşin en küçüğüdür. Bilimsel kariyerinin başlarında, Viena’da Hans Leo Przibram’in yanında ve Münih’te Richard von Hertwig’in yanında tıp üzerine çalışmalarda bulunmuş ancak daha sonra doğa bilimlerine yönelmiştir. Doktorasını 1910 yılında tamamlamış ve aynı yıl Münih Üniversitesi Zooloji Bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır.  1912 yılında aynı bölümde zooloji ve karşılaştırmalı anatomi derslerini vermeye başlamış ve 1919 yılında, kendisine profesörlük unvanı verilmiştir. 1921 yılında Rostock Üniversitesi’ne Zooloji profesörü olarak atanmış ve enstitü yöneticiliği yapmıştır. 1923 yılında, Breslau Üniversitesi’nin yönetimde görev alma davetini kabul etmiş ve 1925’te Zooloji Enstitüsü’nün başkanı olarak Münih Üniversitesi’ne geri dönmüştür. Enstitünün II.Dünya Savaşı’nda bombalanması üzerine, 1946’da Graz Üniversitesi’ne geçmiş ve 1950’de Münih Enstitüsü tekrar açılana kadar çalışmalarına burada devam etmiştir. 1958 yılında Münih Üniversitesi’nden emekliye ayrılmış fakat araştırmalarını devam ettirmiştir.

Araştırması
Karl von Frisch Avrupa Balarısı (Apis mellifera carnica) üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Balarısının Algılaması
Koku Hissi: Frisch, balarısının, çiçek açan çeşitli bitkileri koklayarak ayırt edebildiğini ve her arının “çiçek sadakati” olduğunu keşfetmiştir. [Çiçek sadakati (İng. “flower constant”): Arının, sabah ilk konduğu çiçekten sonra, tozlaşma sağlamak amacıyla, sürekli olarak aynı ırk çiçeğe konma davranışı.] Frisch, şaşırtıcı bir şekilde, arıların “tatlı” hissinin, insanın tatlı hissinden çok az üstün olduğunu da keşfetmiştir. 
      Optik algılama: Frisch, klasik şartlanma kullanarak, bal arılarının renkleri ayırt etme yeteneğinin olduğunu kanıtlayan ilk bilim adamıdır. Arıları, önce, mavi renkli kart üstüne yerleştirilmiş küçük bir kaptan, şekerli su ile beslenmeye alıştırmıştır. Daha sonra mavi renkli kartı, değişik gri tonları içindeki kartların arasına yerleştirmiştir. Eğer arılar renkleri ayırt edemiyor ve her şeyi gri tonları şeklinde görüyorlarsa, o zaman mavi kartı, gri tondaki kartlardan en az birisi ile karıştıracaklarını, beslenmek için gelen arılar masa üstündeki birden fazla kartı ziyaret edeceklerini iddia etmiştir. Diğer taraftan, eğer arıların renk algılaması varsa, diğer kartlardan farklı renkte olduğu için arılar sadece mavi kartı ziyaret edeceklerini iddia etmiştir. Renk spektrumunun ultraviyole kısmında bulunan kırmızının katılmaması halinde, arıların renk algılaması insanların renk algılaması ile kıyaslanabileceğini, bu yüzden, arılar kırmızıyı siyahtan (renksiz) ayırt edemeyeceğini, fakat beyaz, sarı, mavi ve mor renkleri ayıt edebileceğini ortaya koymuştur. Bugün artık UV radyasyonunu yansıtan renk pigmentlerinin, ayırt edilebilir renklerin spektrumunu genişlettiği bilinmekte. Bunun en anlaşılır örneği de, insanlara aynı sarı tonunda görünen birkaç farklı çiçeğin, farklı ultraviyole oranlarından dolayı arılara farklı renklere sahip (çok renkli desenler) olarak görünmesi şeklinde ifade edilebilir.

Yönlendirme Güçleri: Frisch’in bir arının yönlendirme güçlerini keşfi çok önemlidir. Frisch, arıların üç farklı yöntem kullanarak, arzulanan pusula yönünü algılayabildikleri keşfetmiştir. Arıların kullandığı bu üç yöntem, güneş, mavi gökyüzünün polarite çizgileri ve dünyanın manyetik alanıdır. Arılar, güneşi ana pusula olarak kullanılırken, bulutlu havalar veya kovanın karanlık içi için diğer yöntemler alternatif oluşturmaktadır.
Polarite Çizgileri: Işık, mavi gökyüzünde, güneşin konumundan bağımsız ve insan gözü tarafından görülemeyen kısmi polarize olmuş karakteristik bir desen şeklinde dağılır. Bir birleşik gözün (arı gözü kastediliyor) içindeki lens ünitelerinin her birinin yapısında bulunan UV algılayıcısı ve bu ünitelerin her birinin içinde farklı olarak konumlandırılmış bulunan UV filtresi ile bir arı, polarizasyon desenlerini/çizgilerini algılayabilir. Çok küçük bir mavi gökyüzü dilimi, bir arının, gün içerisinde gerçekleşen desen değişikliklerini algılaması için yeterlidir. Bu değişiklik sadece yön değil aynı zamanda zamanla ilgili de bilgi verir.
Güneşin gün boyu konumlarındaki değişimler: Karl von Frisch, güneşin gün boyu konumlarındaki değişimlerin, arılara bir yön aracı sağladığını kanıtlamıştır. Arılar, bu yeteneği, karanlık bir kovanın içinde güneşin konumundan bilinene kıyasla günün ilerlemesi hakkında bilgi toplamak için kullanır. Bu, arıların, uzun kıç dansı esnasında güneşle kıyaslama yapmak zorunda kalmadan daima güncel yön bilgisi ifade etmelerini mümkün kılar. Bu sadece alternatif yön bilgisi sağlamaz, aynı zamanda zaman bilgisi sağlar.
            İçsel saat: Arıların, üç farklı senkronizasyonu veya zaman kaydeden mekanizması olan bir içsel saati vardır. Eğer bir arı, sabah gezintisi esnasında bulunan bir beslenme kaynağının yönünü bilirse, güneşin konumuna bağlı olarak, öğlenleyin de, kaynağın yiyecek vereceği zamanda, aynı yeri bulabilir.
    Peteğin yatay yönlendirmesi: Karl von Frisch’e göre, örüm aşamasındaki bir balmumu tabakasının hizalaması, manyetik alana bağlı olarak, oğulun çıktığı kovanın ki ile aynı olur.
        Dikeyi hissetme: Peteğin dikey olarak hizalanması, Karl von Frisch tarafından, arıların, kafalarını, enselerindeki bir dizi algılayıcı hücreyle birlikte bir sarkaç olarak kullanarak neyin dik olduğunu tanımlayabilme yeteneği olarak adlandırılmıştır. 
          Bir dil olarak dans: Beslenme yerleri hakkındaki bilgi arıdan arıya aktarılabilir. Buradaki iletişim aracı, iki farklı şekli olan özel bir danstır.
a.) Yuvarlak dans: “Yuvarlak dans”, kovanın bulunduğu yörede, 50 ile 100 metre arasında bir besin kaynağı olduğuna dair bilgi verir. Arılar arasındaki yakın temas aracılığıyla yiyecek çeşidi (çiçek kokusu) hakkında bilgi paylaşımı olur.
Tarlacı arı, bir çeşit yuvarlak dans yapmaya başlar. Peteğin bulunduğu kısmında küçük bir daire çizerek dönmeye başlar, sürekli olarak yön değiştirir. Saat yönünde veya saatin tersi yönünde, birbirini izleyen, birerli ve ikişerli halkalar şeklinde dönmeye başlar. Bu dans kovanın en kalabalık yerinde yapılır. Bu dansı, bu kadar ilgi çekici yapan, dans eden arının onu çevreleyen arıları etkilemesidir; dansçı arının yanında bulunan diğer arılar onun arkasından, antenlerini uzatmış bir vaziyette, dansçının abdomenin ucuyla yakın temasta kalmaya çalışarak, gezinmeye başlar. Bu izleyici arılar dansçı arının her hareketi içinde yer alırlar, öyle ki dansçının kendisi, çılgın dönüşleri esnasında, bir kuyruklu yıldız gibi arkasında bir arı kuyruğu taşır.

Sallanma dansı


Sallanma dansı
b.) Sallanma dansı ve yorumu: Sallanma dansı, uzak yiyecek kaynakları hakkında bilgi vermek için kullanılır. Normalde bunu yapmak için, dansçı arı, kovan içerisinde dik asılı olan çerçeve üzerinde belli bir mesafe ileri doğru gider,  daha sonra yarım bir daire ile, tekrar dansın başlayacağı, ilk noktaya döner. Düz doğrultuda, arı kıçını sallar. Düz doğrultunun yönü, yiyecek kaynağının yönünü bildirir. Çıtanın dikliği ve düz doğrultu arasındaki açı, uçuş yönünün güneş konumuna olan açısının aynısıdır. Yiyecek kaynağının uzaklığı, dansın hızı ile bildirilir, diğer bir deyişle, birim zamanda düz doğrultunun tekrar sayısı ile bildirilir. Diğer arılar, dansçı arıya yakın durarak ve hareketlerini yorumlayarak bilgiyi alırlar. Ayrıca koku duyuları aracılığıyla yiyecek kaynağında ne bulunacağı (yiyecek türü, polen, propolis, su) ve kaynağın özellikleri hakkında bilgi alırlar.
            Yön bulma işlevleri o kadar iyidir ki, arada dağ gibi aşmaları gereken engeller olsa bile, arılar kıç sallama dansı ile bir yiyecek kaynağını bulabilirler.
           
Arıların işitme duyusu hakkında ise Karl von Frisch bu algısal yeteneği tanımlayamamıştır, fakat o günlerde kıç sallama dansı esnasında titreşimlerin duyulabildiği varsayılmıştır. Bu varsayım daha sonra Würburg Üniversitesi Biyomerkezi’nden Dr. Jürgen Tautz tarafından kanıtlanmıştır.

Diğer Çalışmaları
Frisch’in sonraki çalışmaları, kraliçe arı tarafından yayılan ve kovanın karmaşık sosyal düzeninin kurulmasını sağlayan feremonları içermiştir. Kovanın dışında, feremonlar, kraliçe tarafından erkek arıları cezp etmek ve çiftleşmek amacıyla kullanılır. Kovan içerisinde ise erkekler kokudan etkilenmezler.

Ödüller
  • Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi Yabancı Şeref Üyeliği (1952)
  • Balzan Ödülü – Biyoloji Dalında (1962)
  • Nobel Ödülü – Fizyoloji / Tıp Dalında (1973)

Ayrıca Alman Zooloji Topluluğu (Deutschen Zoologischen Gesellschaft, DZG) her iki yılda bir, sıra dışı zooloji keşiflerine imza atan bilim adamlarına Karl Ritter von Frisch Madalyası ve Ödülü (€ 10.000)  vermektedir. Bu ödül Almanya’nın en saygın bilim ödülleri arasında yer almaktadır.

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ritter_von_Frisch


10 Kasım 2012 Cumartesi

Saygı ve özlemle anıyoruz / We commemorate with respect and longing

Fazla söze gerek yok; saygı ve özlemle anıyoruz.
There is no need to write or speak about; we commemorate with respect and longing.
Mustafa Kemal ATATURK
(The Father of All Turks)
1881 - 1938
 
"İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"
Mustafa Kemal ATATÜRK

"There are two Mustafa Kemals: One is me, the flesh-and-blood, mortal Mustafa Kemal … The second Mustafa Kemal,… I can not express it with the word “me”, it is not “me”, it is “we”.  That is an intellectual and challenging society, struggling in every corner of the homeland for new ideas, new life and the great ideal. I represent their dream. My attempts are to satisfy the things they long. That Mustafa Kemal is you, all of you. That is the non provisonal Mustafa Kemal that must live and succeed."
Mustafa Kemal ATATURK 


4 Kasım 2012 Pazar

Biz Türkiye'nin En Büyük Ailesiyiz - We are The Greatest Family of Turkiye

Son zamanlarda oldukça yoğunum, blog yazımını çok geciktirdimm.
I have been quite busy recently and i was late to write post to my blog.
***************************************************************
26.09.2012
Bursa'ya bu yıl 5.si düzenlenen tarım fuarına gittik. Fuarın ilk günü ve hafta içi olduğu için son derece sakindi.
We drove to Bursa to visit the agriculture fair, which was held for the 5th time. Since it was the first day of the fair and a week day, it was not so crowded.
Fuara gidipte hastası olduğum traktör modellerini incelememek olmaz.
At the fair i visited my favourite tractor brands and examined some of my favourite tractor series.
Önce Massey Ferguson - First to Massey Ferguson
 3625 GE & 3650 F ..... Güzel oyuncaklar / Nice toys
 Sonra Antonio Carraro / Then to Antonio Carraro
TX TRX Ergit S
 Güzel oyuncak ama biraz pahalı / Nice toy but little bit expensive
Öğlen fuarın resmi açılışı yapıldı. / The official opening of the fair was held in the afternoon.
Yenilenebilir enerji sistemleri, rüzgar ve güneş.... umarım bu sistemler daha da yaygınlaşır....
Renewable energy sources, wind and solar ..... i hope these systems will be more common ....
Bereket TV, Türkiye'nin ilk tarım kanalı
Bereket TV, Turkiye's first TV channel on agriculture
*****************************************************************
Fuara çok fazla arıcılık firması katılmamıştı.
Not so many beekeeping companies joined the fair. 
 Bir firma bee quard ilacını teşhire koymuştu. / A company put a stand for bee guard.
Uludağ Arıcılık Derneği Standı / Uludağ Beekeeping Stand
Funda Arıcılık / Funda Arıcılık, a beekeeping equipment sales store from Bursa
ve Türkiye'nin önde gelen arıcılık firmalarından birisi, Civan Arıcılık. Firma ortaklarından Murat Civan (aşağıda).
and one of Turkiye's leading beekeeping companies, Civan Arıcılık (Beekeeping). Company share holder Murat Civan (below)
*********************************************************

Biz Türkiye'nin En Büyük Ailesiyiz - We are The Greatest Family of Turkiye

Yaklaşık  bir buçuk yıl önce Türkiye'nin ilk ve en büyük arıcılık forumu olan www.aricilik.gen.tr ' ye üye oldum. Üye olmamı takiben pek çok konuda bildiklerimi güncelledim; eksiklerimi, bilmediklerimi tamamladım. Sorular sordum, ustalardan tatmin edici cevaplar aldım. Kısacası kendimi aştım. Şuan üyesi olduğum bu harika forum 6.500 üyeyi geçmiş durumda.

For abour one and a half years ago, i joined www.aricilik.gen.tr, Türkiye's first and leading beekeeping forum. Upon my membership i updated most of my beekeeping knowledge and completed my missing beekeeping information and improved myself. I asked questions and received answers from reputable beekeeping masters. This great forum, which i am a member of, has reached to a coomunity with more than 6.500 members.

İşte bu büyük camianın bir kısım üyesi olarak 30 Eylül 2012 Pazar günü Yalova, Güney Köy'de toplandık.

Some members of this crowded community decided to held a meeting in Guney Koy, Yalova on 30th Sept. 2012 Sunday.

Sabah saat 5:30, Bandırma'dan Bekir Arsan geldi. Hep beraber Enver'in arabasıyla gideceğiz.Önce hafif bir kahvaltı ettik sonra saat 7.30 civarı Güney Köy'e gitmek üzere yola çıktık.
Morning 5:30, Bekir Arsan from Bandirma arrived. We will go to Yalova by Enver's car. First we had a light breakfast and then left for Guney Koy.
Sabah saat 9:00 civar Güney Köy'e vardık.Güney Köy ormanın içine kurulmuş şirin bir köy. Köy sakinlerinin hepsi I.Dünya savaşı'ndan önce Dağistan'dan göç etmişler.
We arrived Guney Koy by 9:00. Guney Koy is situated in the middle of a forest. It is a pretty village. The residents of the village emigrated from Dagestan.

Köy Meydanı - The Square of the Village

Meydandaki tarihi çeşme - The historical fountain in the square.

Köy Kahvesi - Cafe of the Village


Köy kahvesinde Gazi Muhammed'in güzel bir resmi - A painting of Ghazi Muhammed of Dagestan on the wall in the cafe
I.Dünya Savaşı'na köyden 300 genç katılmış ve ancak 10 tanesi geri dönebilmiş. Yukarıdaki resim cepheye giden Güney Köylü gençlerin çektirdiği son resim. Bu savaşta hayatlarını kaybeden tüm gençlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

300 teenagers from Guney Koy fought in the I.st World War and only 10 could return back home. The picture abovewas the last picture of those teenagers just before they left for the front. We, once more commemorate the ones that lost their lives in the war with respect.
Muhtemelen 1950lerde çekilmiş, köy sakinlerini gösteren bir resim. /The residents of the village, probably in the 1950s.
Muhtemelen 1970lerde çekilmiş, köy sakinlerini gösteren bir resim. /The residents of the village, probably in the 1970s.Köye ilk gelenler arasındaydık. / We were among the first to arrive the village.

"Hoşgeldiniz" pankartı / The "Welcome" banner
Ev sahibi Kenan Gişan / Kenan Gişan, the host

Her gelen katılımcıya kahvaltı verildi. / Every beekeeper participating the meeting received breakfast.
Bal numuneleri getirildi. / Samples of honey was brought.
O da ne? Usta yolunu şaşırmış. / Ups! What was that? Our Beekeeping Master took the wrong path.
Kendi arkadaşları bile ona gülüyordu. / His friends were laughing at him as well.

Öğle yemeğinde sunulacak tatlılar Mustafakemalpaşa  ekibinin hediyesiymiş. / The sweets that were to be served at the lunch was a gift of beekeepers from Mustafakemalpaşa.
Bu buluşma eski dostlar için bir hasret giderme fırsatı oldu. / This meeting was a good chance of reunion for old friends.
Ve forumumuzun kurucusu Murat Çakır - sağ baş
And here is the founder of our forum Murat Çakır - right front
Mustafakemalpaşa ekibi - The beekeepers from Mustafakemalpaşa

Gönen'li arıcı arkadaşlar da geldi. / Beekeepers from Gonen arrived.

Zonguldak Ekibi de geliyor. - The beekeepers from Zonguldak arrived.
Bu kadar çok arıcı bir araya gelir de başkanlar gelmez mi? Hakan Gündüz, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, sağdan üçüncü,... Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selahattin Güney, soldan ikinci

When so many beekeepers gather, the heads of beekeeping associations participate normally. Hakan Gunduz, Head of Yalova Beekeeping Association, the third from right..... Selahattin Guney, Head of Zonguldak Beekeeping Association, second from left

Ve açılış / And the opening

Basın çalışıyor :-) / press, at work :-)

Ev sahibi olarak Kenan Gişan Bey'in konuşması / Speech of Kenan Gişan as the host
Forum moderatörü Murat Çakır'ın konuşması. / Speech of our forum moderator Murat Çakır.
Hakan Gündüz, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı / Hakan Gunduz, Head of Yalova Beekeeping Association


Arif Uysal, Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı / Arif Uysal, Head of Bilecik Beekeeping Association

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selahattin Güney  / Selahattin Guney, Head of Zonguldak Beekeeping Association
...
Toplantı üyelerin kendilerini tanıtmalarıyla devam etti. / The meeting continued with the self introduction of forum members

Fatih Mazrek - Bosna Hersek / Fatih Mazrek from Bosnia Herzegovina
Ruzhdi Kukaj - Arnavutluk / Ruzhdi Kukuaj from Albania
Sebahattih Yılmaz - İkizce Köyü / Bursa    /   Sebahattih Yılmaz - İkizce Village / Bursa   
Mehmet Gençünal - Gürle Köyü /Orhangazi Bursa / Mehmet Gençünal - Gürle Village/Orhangazi Bursa
Sadri Demircioğlu
Yılmaz Bilgili
Arıcılara ücretsiz şapka dağıtıldı / Free caps were given to the beekeepers

Adnan Elçi - Gönen / Balıkesir   /  Adnan Elçi - Gönen / Balıkesir
Hakan Turna - Bursa  /  Hakan Turna - Bursa
Zafer Akçay - Yalova   /   Zafer Akçay - Yalova
Metin Ak - Eskişehir  /   Metin Ak - Eskişehir
Mustafa Kemal Alkoç - İstanbul   /  Mustafa Kemal Alkoç - İstanbul  
Sevgili arkadaşım Erkan, hep uyuyorsun dostum yaa... / My dear friend Erkan, you are always sleeping...
Mustafa Ay - Tepecik/MKPaşa/Bursa   /  Mustafa Ay - Tepecik/MKPaşa/Bursa  
Zafer Cura - Bursa  /  Zafer Cura - Bursa
Ahmet Arslan - Mustafakemalpaşa/ Bursa   /   Ahmet Arslan - Mustafakemalpaşa/ Bursa
Mehmet Demir - Mustafakemalpaşa/ Bursa / Mehmet Demir - Mustafakemalpaşa/ Bursa  
Recai Adıyaman - Karadeniz Ereğli / Recai Adıyaman - Karadeniz Ereğli
Bu fotoğraftan kısa süre sonra Murat Çakır Bey'in babasının vefat haberi geldi ve ayrılmak zorunda kaldı. Kendisine buradan bir kez daha başsağlığı dilerim.
Soon after this photo was taken, we received the news of Murat Çakır's father's death. He immediately had to leave. I feel sorry for him and his family and beloved ones. I wish him and all his family patience. I hope God will forgive his sins.
İlhan Kesendere - Mustafakemalpaşa/Bursa - İlhan Kesendere - Mustafakemalpaşa/Bursa

Mehmet Kenar - Biga/Çanakkale / Mehmet Kenar - Biga/Çanakkale
İbrahim Koca - Gönen/ Balıkesir  /  İbrahim Koca - Gönen/ Balıkesir
Daha sonra Sabri Demircioğlu kendi ürettiği yerli ana arı suni tohumlama aletini tanıttı. yerli olarak bu tür aletlerin geliştirilmesi son derece sevindirici.

Later Sabri Demircioğlu demonstrated the queen inseminator which he developed. It is very pleasing to see beekeeping devices developed indigenously.
Fakat burda bir noktaya değinmeyi isterim. Sabri Demircioğlu Bey bizzat kendi ifade etti; bu alet, hiç bir zaman için, ana arıların doğada çiftleşmesi kadar verimli olmazmış. Doğal olarak çiftleşmiş ana 4 yıla kadar verimli olurken, suni tohumlanmış bir ana, sadece 1 yıl verimli yumurtlayabiliyormuş. Bu duyuruyla da suni tohumlamanın birilerinin iddaa ettiği gibi olağan üstü birşey olmadığını öğrenmiş oluyoruz.

I would like to mention an important point here. The manufacturer Sabri Demircioğlu shared this information; he said that this insemination device can not replace the natural mating of queen bees. While a naturally mated queen can show good laying performance for 4 years, an artificially inseminated queen would have a good laying performance for only one year.


Arıcılar için verilen bir diğer önemli tavsiye de yerel arı ırklarıyla çalışmalarıydı.
One other important advice for beekepers was to work with local bee species.


Daha sonra Mehmet Gençünal geliştirdiği oksalik asit buharlaştırıcıyı tanıttı.
Later Mehmet Gençünal demonstrated oxalic acid vaporizer he developed.
Bu esnada öğle yemeği pişiriliyordu. / Meanwhile the lunch was being cooked.


Öğle yemeği, pilav, köfte, ekmek, ayran ve peynir tatlısı.
The lunch was, pilav, meat balls, bread, ayran (a Turkish drink made from yoghurt) and cheese dessert.


Sonra hatıra resmi... / Then a photo as a memory of the day...

Then Selahattin Guney handed out bee venom cream developed by Zonguldak Beekeeping Association in cooperation with Karaelmas University.

Sonra ise Kenan Gişan'ın arılığına incelemeye gittik.
Then we walked to Kenana Gişan's apiary for observation.
Ayı saldırılarını durdurmak için elektrikli çit.
Electric fence to stop bear attacks.Güneş enerjisi ile çalışan mum eriticisi / Solar wax melter

Çite elektrik vermek için kullanılan güneş panelleri.
Solar panels employed to sustain electricity to the the fence.

Aküler - Batteries
Mehmet Gençünal tarafından gerçekleştirilen oksalik asit buharlaştırma
Oxalic acid vaporization by Mehmet Gençünal
**************************************************************
Gün sonu, Bursa Hürriyet'te içilen bir akşam çayı...
At the end of the day, tea drunk in a cafe in Hurriyet, Bursa...
Soldan sağa: Sebahattin Yılmaz, Bekir Arsan, Enver Mutlu, Arıcı Kral (bendeniz)
Right to left: Sebahattin Yılmaz, Bekir Arsan, Enver Mutlu, The Beekeeper King (me)

****************************************************************
Blog yazımı işlerimden dolayı çok gecikti, bu arada Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçti.
Writing this post took too long due to my busy agenda, meantime we celebrated Victim's Bairam and 29th October Republic Bairam.
Bu vesile her iki bayramınızı da kutlarım.
So therefor i celebrate both bairams of my blog readers.
el apicultor rey, bee, beekeeping, honey, pollen, royal jelly, hive, queen, drones, swarm, smoker, Biene, Bienenzucht, Honig, Pollen, Gelee Royale, Bienenstock, Königin, Drohnen, Schwarm, Raucher, пчела, пчеларство, мед, цветен прашец, пчелно млечице, кошер, кралица, безпилотни летателни апарати, рояк, пушач, včelí, včelařství, med, pyl, mateří kašička, úl, královna, bezpilotní letouny, roj, kuřák, abeille, l'apiculture, le miel, pollen, gelée royale, la ruche, la reine, les drones, essaim, fumeur, abejas, la apicultura, miel, polen, jalea real, la colmena, la reina, los zánganos, enjambre, fumador, bi, biodling, honung, pollen, bidrottninggelé, bikupa, drottning, drönare, svärm, rökare, api, l'apicoltura, miele, polline, pappa reale, alveare, regina, fuchi, sciame, fumatore, 蜂、養蜂、蜂蜜、花粉、ローヤルゼリー、ハイブ、女王、ドローン、群れ、喫煙者、Pszczoła, pszczelarstwo, miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, ula, Queen, drony, rój, palacz, bitės, bitininkystė, medus, žiedadulkės, bičių pienelis, avilys, karalienė, tranai, spiečius, rūkalius, méh, méhészet, méz, virágpor, méhpempő, kaptár, királyné, herék, raj, dohányos, пчела, пчеларство, мед, полен, млеч, кошница, кралица, беспилотни летала, рој, пушач, bie, birøkt, honning, pollen, Royal Jelly, bikuben, dronning, droner, sverme, røyker, abelha, apicultura, mel, pólen, geléia real, colméia, a rainha, zangões, enxame, fumante, пчелы, пчеловодство, мед, пыльца, маточное молочко, улей, королева, беспилотные летательные аппараты, рой, курильщик, včelí, včelárstvo, med, peľ, materská kašička, úľ, kráľovná, bezpilotné lietadlá, roj, fajčiar, čebela, čebelarstvo, med, cvetni prah, matični mleček, panj, kraljica, brezpilotna letala, roj, kadilec, бджоли, бджільництво, мед, пилок, маточне молочко, вулик, королева, безпілотні літальні апарати, рій, курець, μελισσών, τη μελισσοκομία, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, κυψέλη, βασίλισσα, κηφήνες, σμήνος, καπνιστής,