23 Nisan 2012 Pazartesi

Minik Bir Oğul / A Tiny Swarm

Geçtiğimiz hafta boyunca varroa ile etkin mücadele için arılara formik asit verdim. 4 kez ve her seferinde 10 cc. Bu arada hava sıcaklığını da gözlemek gerekiyordu tabi. Hava sıcaklığı 15 - 25 derece arası olması gerekiyordu. İşte bu ilaçlama uygulamaları esnasında birgün babamda benimle birlikte arılığa gelmeyi istedi.


During last week i applied formic acid evaporation to my colonies. 4 times and 10 cc at each time. While evaporating formic acid, we must pay attention to the temperature as well. It should be between 15 - 25 degrees centigrate. And one day, while going to my apiary, my dada wanted to join me.
Babam emeli ilkokul öğretmenidir. Bir zamanlar o da arıcılığa merak salmış fakat becerememiş. Hatta benim sabırlı olmama ve bu işte azimle uğraşmama saygı duyduğunu söyledi. Bende kendisine teşekkür ettim.

My dad is a retired primary school teacher. One up on a time hewas interested in beekeeping as well but he was not successful. He said that he had appreciated my patience and my willingness towards beekeeping.  I thanked him.

Babamın dikkatimi çektiği bir diğer nokta da arılığın çok otlandığıydı. Evet, kabul ediyorum, otlar çok büyüdü. Daha önce kesmeliydim ama çok meşguldüm ve bunu yapacak fırsatım olmadı. Neyse notumuzu aldık, en kısa sürede otlar kesilecek.

He also pointed out that the weeds at the apiary needed to be trimed. Yes, i admit, i should have trimmed theweeds beforebut i was really busy. Anyway, i noted down his ideas and trim the weeds as soon as i can.

22 Nisan 2012 - Pazar / 22nd April 2012 - Sunday
22 Nisan Pazar günü son formik asit uygulamasını yapmak üzere yola çıktım ve yolumun üzerindeki Taşlık Köyü'nden arıcı Mehmet Işık'ın arılığına uğrayayım diye düşündüm. Baharla birlikte Taşlık'ta başlayan amatör futbol turnavası maçları oynanıyordu.

On 22nd April, for the last formic acid evaporating i left home and decided to drop in to my beekeeper friend Mehmet Işık in Taşlık village. There was a football tournament of local clubs in Taşlık.
Maça katılım ve ilgi iyiydi. Dere kenarından geçerken suların iyice kabardığını bir kez daha gördüm.
The interest to thematch was good. As i was passing by the river, i once more saw that the river was still high.
Gittiğimde Mehmet'in misafirleri vardı. arıcılığa merak sarmış yeni arkadaşlar.Bu işe ilgi her geçengün artıyor, sanırım insanlar bir arayış içinde.
Mehmet had some visitors.They were beginner beekeepers. The interest to beekeeping is increasing everyday. The people are insearch for some additional work.
Arılığa girer girmez hemen ilk işim içine oğul koyduğumuz stoklama kovanını incelemek oldu.
As soon as i entered the apiary the first thing i did was to examine the stock hive, which we put a swarm in it some days ago.
 
Kapı önündeki uçuş trafiği epey iyidi. Kenarlardaki boş katları ise geçen günkü kuvvetli fırtınadan sonra koydum. Strafordan yapılma stoklama kovanı uçmasın diye.
The traffic at the hive entrance was very busy. I placed th empty supers on the sides of the hive after the storm we had some days ago. A precaution to avoid the styrophore hive fly away.
Ekibin keyfi gayet yerinde. Tek tek çerçeveleri kontrol ettiğimde de kraliçenin daha yeni yumurta atmaya başladığını gördüm. Bu da beni ayrı bir mutlu etti.
The colony seemed good and when i checked the frames i saw that tha queen has just started laying eggs. This made me very happy.

Ben gelmeden kısa süre önce bir oğul çıkmış ve aynı oğulla kovandan ayrılan ikinci bir kraliçe büyük oğuldan ayrılmış. Çok az bir arıyla bir çalıya konmuş. Mehmet bu minik oğulu almam için çok ısrar etti ve bende arabaya binip eve geldim.

Some minutes before my arrival to the apiary a colony swarmed and a second queen from the same swarm has landed on a bush brach with very little workers. Mhmet insisted me to take this small swarm. So i drove back home.
 
Hemen elimdeki ana kutularından birini hazırladım ve geri geldim.
I took a mating nuc from home and came back.
İçine de üç küçük çerçeve koyduk.
We put three small frames in the mating nuc.
Mehmet ben oğulu alırım dedi.
Mehmet said that he would take the swarm.
Fakat çalının dallarından yanaşmak ne mümkün.
But the branches did not permit him.
Hemen çalının dallarını budama makası ile kestik ve oğulu kutuya indirdik.
We immediately pruned the branches and put the tiny swarm in themating nuc.
 
İnşallah başarırız da bir ana kutusunu kendiliğinden analandırırız.
I hope we will be successful and fill our mating nucs.

Sonra Mehmet'in yanından ayrılıp kendi arılığıma geldim. Gerçekten de otlar çok fazla büyüdü, en kısa sürede kesmek lazım ama ne zaman?
Then i left Mehmet's apiary and and drove to my apiary. The weeds really have grown high, i must trim them as soon as i can, but when?
Ben arılara bakım yaparken Enver ve Mustafa (Dinsever) geldi. Bana uğramak istemişler.
While i was checking hte hive my friend Enver and Mustafa (Dinsever) came. They wanted to drop in.
Mustafa Ağabey'i çok uzun süredir tanırım ama onunda arılarla ilgilendiğini bilmiyordum. Onun da birkaç kovanı varmış.
I have known Mustafa for a long time but i didn't know that he was beekeeping. He had a few hives.
Görünen o ki arılar formik asit buharını hiç sevmiyorlar, arı sakızı ile kanalı kapamaya çalışmışlar ama bu onların iyiliği için.
It seems that bees do not like formic acid, they tried to cover the plastic canals with propolis but this is for their own good.
İşimi bitirip son parti formik asidi de verdikten sonra Muhtar Ferhat Sivat'a uğrayayım dedim.
After giving the last party formic acid to the hives i visited Ferhat Sivat's apiary, which was on my way.
 Baktım ektiği sarımsakları kazıyor. Onda da arı kalmadı.
He was hoeing the garlics. He lost all his colonies as well.
Tamirat bekleye eski kovanlar ve eritilen hurda petekler.
The hives that need to be reparied and old wax that needs to be melted.
 
Biraz sohbet ettikten sonra Karacabey'e gelmek üzere yola çıktım. 
After some chatting i left to come to Karacabey.
Yolda gelirken bir erik bahçesi dikkatimi çekti. Tüm ağaçlar gelin gibi açmış. Benim arılar için iyi bir polen kaynağı.
On the way back i saw a plum orchard. All the trees were dressed with white flowers, just like a bride. A good pollen source for my colonies.
Bugün arıcı ağabeyimiz Mehmet Köker'in arılarına da formik asit verecektik fakat misafir gelmiş. Mecburen onların ayrılmasını bekledik ve işi erteledik.
We were also planning to give formic acid to bees of Mehmet Köker, an other beekeeping friend. But unfortunately he had guests. e had to wait for his guests to leave.
Gece karanlıkta arılığa geldik, tüm işler elfeneri ışığında...
e came to his apiary in the darkness, all the work must be domin the light of a torch.
Bu yılın son formik asidi de verildi. Ömrümüz varsa bir dahaki yıla yine vereceğiz formik asit.
The last formic acid of this year was given. Therest is for next year.
Son hazırlıklar ve etrafı toparlama...
Getting ready to leave...
Kapıyı da kitleyelim.
We should lock the door as well.
Hadi gidelim.

Let's go.

18 Nisan 2012 Çarşamba

Yine Çok Yağmur Yağdı / It Rained A Lot Again.

Geçen Pazar (15 Nisan) arılarım formik asit vermeye gitmiştim ve dere kenarında bir kaç resim çekmiştim.
 Last Sunday (15th April) i went to my apiary to give formic acid to my bees and took some photos by the river.
 
İşte o gün işlerim tam bitmişti ki bir sağnak bastırdı.
Just as i finished my work, a shower came.
     
Görünen o ki baraj kapaklarını yine açmışlar ve heryer yine sular altında kalmış.
It seems that they have opened the gates of the dam and water covered everywhere.
************************************************************
İşim bitip Karacabey'e döndükten sonra Mehmet Köker Ağabey'imiz aradı.Kendisi aslında tüccardır ancak bu arıcılık sevdasına o da yakalanmış. O da benim gibi Varroazede. Onun da 65 koloniden sadece 11 kolonisi kaldı.

I finished my work and i returned back to Karacabey and then Mehmet Köker, an other beekeeper friend gave me a call. Though he is a merchant, he fell in love with the bees long time ago. His colonies were hit by varroa just like mine. He used to have 65 colonies, now only 11 left.
 
Bahri, Mehmet Köker Ağabey'imizin yeni çırağı.
Bahri is the new apprentice of Mehmet Köker.
Onun arılığına inen yol çok dik. Arılığın yola sınır olması da çok kötü çünkü onun arıları önceki yıllarda birkaç kez çalındı.
The road to his apiary is very steep. The apiariy's being right next to the road is a disadvantage because someof his hives were stolen in the previous years.
Bahri 14 yaşında ve 7. sınıfa gidiyor. Aslında keşke benimde böyle bir çırağım olsa.
Bahri is 14 years old and he is attending to the 7th class. I wish i had an apprentice too.
Onlar hazırlık yaparken ben arılığın birkaç resmini çekeyim.
As they were making preparations, let me take a few pictures of the apiary.
 
Ve şimdi varroaların formik asitle tanışma zamanı.
And now it is time for varroas to meet with formic acid.
 
 Mehmet Köker Ağabey'imiz kulübesinin önündeki dut ağacını met ediyor. Neyse dut zamanı gelir bir tadına bakarız.
Mehmet Köker is praising the mulberry tree in front of his hut. Anyway, when time comes we will come and taste the fruits.
Çırak çalışkan, boş durmuyor, şurup hazırlıyor.
The apprentice is hardworking, he is preparing sugar syrup.
Gece - At Night
Pazar günü Taşlkı Köyü'ne bıraktığım stok kovanına arıcı dostum Mehmet bugün akşam üstü çıkan bir oğulu koymuş.
My beekeeper friend Mehmet has put a swarm in the stock hive in the evening that i took it to Taşlık village last Sunday.
Gece kovana bakmaya gittik.
We went to check the hive at night.
Ne yazık ki ışık yok. Karanlıkta körüğü bulup yakmak zor.
Unfortunately there is no light. It is difficult to find and light the smoker in thedark.
Ben mi? Varroaları haklamaya hazırlanıyorum!
Me? I am getting ready to kill the varroas.
Bu kovana konulan oğul, ikinci oğul. Yani kraliçe daha bakire, hiç bir göze yumurta atmamış.Tüm varroalar arının üstünde.
The swarm put in the stock hive is a second swarm. Therefore the queen is virgin, no eggs, larvae or pupa. All the varroas are on the bees.
İşte geliyor, arıların yemesi için şeker şurubu ve fondan şeker ve varroaları öldürmek için plastik kanal içerisine 10 cc formik asit.
Here it comes, sugar syrup and fondant candy for the bees to eat and 10 cc formic acid in a plastic canal to kill the varroas.
Rüzgarın strafor kovanı uçurmaması için üzerine iki tuğla.
Two bricks on the top to avoid the wind blow the styrophore hive away.
******************************************************************
Taşlık'tan dönüşte ne yaptığını görmek için arkadaşım Enver'in yanına uğradım.
On the way back from Taşlık, i went to see Enver and also see what he had done.
Enver tüm straforu ana çiftleştirme kutusu gövdesi yapmak için kullandığı için, kapaklara strafor kalmadı. Bu yüzden bir miktar daha strafor almak zorunda kaldık.
Since he used all the styrophore to making the mating nuc bodies, no styrophore was left for the top cover. So we had to buy some more styrophore.
Atelye ise küçük ana kutuları ile dolmuş durumda. Bir paket strafor aldık tam 2 stok kovanı ve 54 ana çiftleştirme kutusu gövdesi çıktı.
The workshop is full of mating nuc bodies. We bought a packet of styrophore and built 2 stock hives and 54
mating nuc bodies.
****************************************************************
Bu arada bu akşam eve geldiğimde Arıcı büyüğümüz Sayın Kenan Gişan'ın bugün babasını kaybettiğini öğrendim. Kendisine başsağlığı, tüm ailesine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.

This evening when i came home, i learnt that Mr. Kenan Gişan, a Beekeeper Friend, had lost his father early this morning. I feel sorry for him and his family and beloved ones. I wish him and all his family patience. I hope God will forgive his sins.