23 Nisan 2012 Pazartesi

Minik Bir Oğul / A Tiny Swarm

Geçtiğimiz hafta boyunca varroa ile etkin mücadele için arılara formik asit verdim. 4 kez ve her seferinde 10 cc. Bu arada hava sıcaklığını da gözlemek gerekiyordu tabi. Hava sıcaklığı 15 - 25 derece arası olması gerekiyordu. İşte bu ilaçlama uygulamaları esnasında birgün babamda benimle birlikte arılığa gelmeyi istedi.


During last week i applied formic acid evaporation to my colonies. 4 times and 10 cc at each time. While evaporating formic acid, we must pay attention to the temperature as well. It should be between 15 - 25 degrees centigrate. And one day, while going to my apiary, my dada wanted to join me.
Babam emeli ilkokul öğretmenidir. Bir zamanlar o da arıcılığa merak salmış fakat becerememiş. Hatta benim sabırlı olmama ve bu işte azimle uğraşmama saygı duyduğunu söyledi. Bende kendisine teşekkür ettim.

My dad is a retired primary school teacher. One up on a time hewas interested in beekeeping as well but he was not successful. He said that he had appreciated my patience and my willingness towards beekeeping.  I thanked him.

Babamın dikkatimi çektiği bir diğer nokta da arılığın çok otlandığıydı. Evet, kabul ediyorum, otlar çok büyüdü. Daha önce kesmeliydim ama çok meşguldüm ve bunu yapacak fırsatım olmadı. Neyse notumuzu aldık, en kısa sürede otlar kesilecek.

He also pointed out that the weeds at the apiary needed to be trimed. Yes, i admit, i should have trimmed theweeds beforebut i was really busy. Anyway, i noted down his ideas and trim the weeds as soon as i can.

22 Nisan 2012 - Pazar / 22nd April 2012 - Sunday
22 Nisan Pazar günü son formik asit uygulamasını yapmak üzere yola çıktım ve yolumun üzerindeki Taşlık Köyü'nden arıcı Mehmet Işık'ın arılığına uğrayayım diye düşündüm. Baharla birlikte Taşlık'ta başlayan amatör futbol turnavası maçları oynanıyordu.

On 22nd April, for the last formic acid evaporating i left home and decided to drop in to my beekeeper friend Mehmet Işık in Taşlık village. There was a football tournament of local clubs in Taşlık.
Maça katılım ve ilgi iyiydi. Dere kenarından geçerken suların iyice kabardığını bir kez daha gördüm.
The interest to thematch was good. As i was passing by the river, i once more saw that the river was still high.
Gittiğimde Mehmet'in misafirleri vardı. arıcılığa merak sarmış yeni arkadaşlar.Bu işe ilgi her geçengün artıyor, sanırım insanlar bir arayış içinde.
Mehmet had some visitors.They were beginner beekeepers. The interest to beekeeping is increasing everyday. The people are insearch for some additional work.
Arılığa girer girmez hemen ilk işim içine oğul koyduğumuz stoklama kovanını incelemek oldu.
As soon as i entered the apiary the first thing i did was to examine the stock hive, which we put a swarm in it some days ago.
 
Kapı önündeki uçuş trafiği epey iyidi. Kenarlardaki boş katları ise geçen günkü kuvvetli fırtınadan sonra koydum. Strafordan yapılma stoklama kovanı uçmasın diye.
The traffic at the hive entrance was very busy. I placed th empty supers on the sides of the hive after the storm we had some days ago. A precaution to avoid the styrophore hive fly away.
Ekibin keyfi gayet yerinde. Tek tek çerçeveleri kontrol ettiğimde de kraliçenin daha yeni yumurta atmaya başladığını gördüm. Bu da beni ayrı bir mutlu etti.
The colony seemed good and when i checked the frames i saw that tha queen has just started laying eggs. This made me very happy.

Ben gelmeden kısa süre önce bir oğul çıkmış ve aynı oğulla kovandan ayrılan ikinci bir kraliçe büyük oğuldan ayrılmış. Çok az bir arıyla bir çalıya konmuş. Mehmet bu minik oğulu almam için çok ısrar etti ve bende arabaya binip eve geldim.

Some minutes before my arrival to the apiary a colony swarmed and a second queen from the same swarm has landed on a bush brach with very little workers. Mhmet insisted me to take this small swarm. So i drove back home.
 
Hemen elimdeki ana kutularından birini hazırladım ve geri geldim.
I took a mating nuc from home and came back.
İçine de üç küçük çerçeve koyduk.
We put three small frames in the mating nuc.
Mehmet ben oğulu alırım dedi.
Mehmet said that he would take the swarm.
Fakat çalının dallarından yanaşmak ne mümkün.
But the branches did not permit him.
Hemen çalının dallarını budama makası ile kestik ve oğulu kutuya indirdik.
We immediately pruned the branches and put the tiny swarm in themating nuc.
 
İnşallah başarırız da bir ana kutusunu kendiliğinden analandırırız.
I hope we will be successful and fill our mating nucs.

Sonra Mehmet'in yanından ayrılıp kendi arılığıma geldim. Gerçekten de otlar çok fazla büyüdü, en kısa sürede kesmek lazım ama ne zaman?
Then i left Mehmet's apiary and and drove to my apiary. The weeds really have grown high, i must trim them as soon as i can, but when?
Ben arılara bakım yaparken Enver ve Mustafa (Dinsever) geldi. Bana uğramak istemişler.
While i was checking hte hive my friend Enver and Mustafa (Dinsever) came. They wanted to drop in.
Mustafa Ağabey'i çok uzun süredir tanırım ama onunda arılarla ilgilendiğini bilmiyordum. Onun da birkaç kovanı varmış.
I have known Mustafa for a long time but i didn't know that he was beekeeping. He had a few hives.
Görünen o ki arılar formik asit buharını hiç sevmiyorlar, arı sakızı ile kanalı kapamaya çalışmışlar ama bu onların iyiliği için.
It seems that bees do not like formic acid, they tried to cover the plastic canals with propolis but this is for their own good.
İşimi bitirip son parti formik asidi de verdikten sonra Muhtar Ferhat Sivat'a uğrayayım dedim.
After giving the last party formic acid to the hives i visited Ferhat Sivat's apiary, which was on my way.
 Baktım ektiği sarımsakları kazıyor. Onda da arı kalmadı.
He was hoeing the garlics. He lost all his colonies as well.
Tamirat bekleye eski kovanlar ve eritilen hurda petekler.
The hives that need to be reparied and old wax that needs to be melted.
 
Biraz sohbet ettikten sonra Karacabey'e gelmek üzere yola çıktım. 
After some chatting i left to come to Karacabey.
Yolda gelirken bir erik bahçesi dikkatimi çekti. Tüm ağaçlar gelin gibi açmış. Benim arılar için iyi bir polen kaynağı.
On the way back i saw a plum orchard. All the trees were dressed with white flowers, just like a bride. A good pollen source for my colonies.
Bugün arıcı ağabeyimiz Mehmet Köker'in arılarına da formik asit verecektik fakat misafir gelmiş. Mecburen onların ayrılmasını bekledik ve işi erteledik.
We were also planning to give formic acid to bees of Mehmet Köker, an other beekeeping friend. But unfortunately he had guests. e had to wait for his guests to leave.
Gece karanlıkta arılığa geldik, tüm işler elfeneri ışığında...
e came to his apiary in the darkness, all the work must be domin the light of a torch.
Bu yılın son formik asidi de verildi. Ömrümüz varsa bir dahaki yıla yine vereceğiz formik asit.
The last formic acid of this year was given. Therest is for next year.
Son hazırlıklar ve etrafı toparlama...
Getting ready to leave...
Kapıyı da kitleyelim.
We should lock the door as well.
Hadi gidelim.

Let's go.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder