10 Nisan 2012 Salı

Gönen Gezisi / A Trip to Gonen

Daha önceki yayımlarımızdan hatırlayacağınızı gibi  Mart ayı sonunda XPS 35 dansite strafor almıştık. Niyetimiz stoklama ve ana kutusu yapmaktı. O gün aldığımız bu malzemeleri götürdük Enver'in atelyesine bıraktık. Bir daha bende çiftçilik işlerine kaptırdım. Bu arada belirteyim; babamın bir zeytin bahçesi var, yaşının aldığı için neredeyse tüm işlerini ben yapıyorum. Yani sizin anlayacağınız, ben; 1/3 öğretmen, 1/3 çiftçi ve 1/3 arıcıyım.

As you can rememeber from my previous posts we bought a packet of XPS 35 density styrophore to make our own mating nucs. We took those styrophores to Enver's workshop. And in the following days i was busy with the farming work. Let me tell you that my father owns an olive orchard, since he is quite old to work in an olive orchard, it is usually me that carry out the work in the orchard. To put it in a nut shell; i'm 1/3 teacher, 1/3 farmer and 1/3 beekeeper.
İşte zeytin bahçemiz...
Here is our orchard...

Hayır! Hayır! Traktörü süren ben değilim......    :-)
No! No! It's not me driving the tractor....   :-)
Ben zeytin bahçesi ile meşgulken, 2 Nisan gecesi Enver aradı ve ilk prototip ana eşleştirme kutusunu yaptığını söyledi.
As i was busy with the olive orchard, Enver gave me a call on the 2nd April and said me that he had completed the first prototype mating nuc.
İlk prototip ana kutumuz
Our first prototype mating nuc
Size biraz Enver'den bahsedeyim. Enver Bulgaristan'dan göç etmiş bir Türk. Eğitimini terzilik üzerine almış. Kalıp çıkarma, kesme montaj olaylarında bu kadar iyi olması iyi bir terzi olmasından kaynaklanıyor.
Let me introduce you my friend Enver. Enver is a Turk who emigrated from Bulgaria. He had his training on tailoring. The reason his being good in casting and assembling is due to his tailoring skills.
Takip eden günlerde birkaç kez daha Enver'i ziyaret ettim. Çok çalışkan bir arkadaş...
In the following days i visited Enver some more time. He is a very hardworking person...
 

Ana çiftleşme kutuları ve stoklama kovanı (aşağıda)
Queen mating nucs and stock hive (below)
08 Nisan 2012 Pazar / 08th April 2012 Sunday
Yakın bir ilçe olan Gönen'de Tarım Fuarı varmış, bir gidelim dedik.
There was an agricultural fair in Gonen, a close town to our hometown, so we decided to go.
Yaklaşık 90 kmlik yolumuzun üzerinde güzel manzaralara rastladık.
On our 90 kilometer route we saw beautiful sceneries.

Manyas'tan geçtik.
We passed by Manyas.
Ve Gönen'de fuardayız. / And we are in Gönen, at the fair.
 
Favori traktör markam, Gerçek Kırmızı - Masset Ferguson...
My favourite tractor brand, The Genuine Red - Massey Ferguson...
Şehir merkezi - City Center
Fuardan sonra arıcı arkadaşımız Mustafa Akdağ ile buluşacağımız şehir merkezine gittik.
After visiting the fair, we drove to the city center, where we met with our beekeeper friend Mustafa Akdağ.
Mustafa Bey bir marangoza kovan siparişi vermiş, öğlen yemeğinden sonra marangozhaneye gittik.
Mustafa has ordered some hives to a carpenter, so after the lunch we drove to the workshop of the carpenter.
 
 
 
Ustanın işleri varmış, dükkanda değildi. Çıraklar çalışıyordu. Bir süre onları izledik ve sonra atelyeden ayrıldık.
The master was not at the workshop, he had things to do so he went out. The apprentices were working. We just watched them for some time and then left the workshop.

Bir sonraki durak yerel bir klüp olan Tayfun Spor'un sosyal tesisleri.
Our next stop was the facilities of Tayfun Spor, a local football club.
Tam masaya oturduk birkaç dakika sonra Adnan Elçi, başka bir arıcı arkadaş, geldi.
Just as we sit down to drink tea, Adnan Elçi, an other beekeeper friend arrives.
Bir kaç dakika sohbe ettikten sonra, Adnan Bey bizi yakın zamanda satın aldığı yeni bahçeye davet etti.
After chatting for some minutes, Adnan invited us to his new hobby garden, which he bought recently.
 
Bahçe bir vadinin içinde ve hemen yanıbaşından bir dere akıyor.Gerçektende çok güzel bir doğa kesiti.
The garden is inside a valley and a small river flows next to the garden. A really beautiful piece of land.
 
 
 
 Adnan Bey'in burada 2 tane çiftleştirme kutusu var.
Adnan keeps two mating nucs here.
Ana kutularının hızlı bir kontrolü.
A quick control of the nucs.
Mustafa Bey bize çevreyi gösteriyor.
Mustafa shows us the environment.
Neden bilmiyorum ama buradaki manzara bana Bob Ross'un tablolarının hatırlattı. (Bob Ross: TRT2'de çok hızlı resim çizmeyi öğreten Bonus Kafa Dayı)
 I don't know why but the landscape here reminded me the beautiful paintings of Bob Ross.
 
 
 
Doğada kısa bir gezinti yaptık ve çok güzel manzaralar çekme fırsatı yakaladım.
We atke a short stroll in the nature and i got the chance to take beautiful photos.
 
 
 
 
Daha sonra Hacıvelioba Köyü'ndeki bu güzel vadiden ayrıldık ve Saraçlar Köyü Sepetçi Mezrası'ndaki Mustafa Akdağ arılığına gittik.
Then we left this beautiful valley in Hacıvelioba Village and drove to Mustafa Akdağ's apiary in Sepetçi Hamlet of Saraçlar Village.
 Mustafa Akdağ'ın arılığı / Mustafa Akdağ's apiary
 
Arılıkta işimiz bittikten sonra Sepetçi'nin üst tarafına çıktık.
After finishing our work in the apiary, we go up the hill to give a break.
Manzara şahane... yanına birde çay geldi... Sohbetimize bir de çoban katıldı... zamanın nasıl geçtiğini anlıyamadık.
The scenery was fascinating .... and hot tea of course... a shepherd joined our chat as well... we couldn't understand how time had passed.
Bulunduğmz yerden manzara... arkadaki su kitlesi Manyas Gölü...
Scenery we see from where we sit,... the water seen in the backgrond is Manys Lake...
Koyunlar kuzulamaya başlamış / The ewes started to lamb.
 
 
Mustafa ve Adnan Beyler çoban köpekleriyle çok iyi anlştılar.
Both Mustafa and Adnan got on well with the shepherd dogs.
At the end of the day, Abdurrahim Sarik, an other beekeeper from Gonen, joined us.
Günün sonunda, Gönen'de arıcılık yapan başka bir arkadaşımız Abdurrahim Sarık bize katıldı.
Veda etme zamanı, hava artık kararmak üzere...
It is time to say good-bye,... the wather was getting dark.

1 yorum: