3 Mart 2012 Cumartesi

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba - Greetings after such a long break !!!

En son bloğumda yazdığım yazının başlığı "Çok kar yağdı" imiş. Ama nereden bilebilirdim ki, çooook çok daha soğuk ve karlı bölgelere gitmek zorunda kalacağım...Bazı özel işlerim nedeniyle 13 günlüğüne Kars/Digor'a gittim.Tek kelimeyle çok soğuktu. Geceleri - 30 dereceyi gördüğümüz oldu.
 
The title of my last post to my blog was "it snowed a lot", but how could i know that i would have to travel to a far more colder and snowy region... For some personal affairs i went to Digor/Kars for 13 days. "It was just freezing cold". The temperature was minus 30 degrees at night.

Digor böyle bir yer... Nüfus sadece 3.000  
This is Digor... The population is just 3.000
Şimdi evdeyim ama sevdiklerim Digor'da...
Now i'm back at home but my beloveds are in Digor....

Bursa'da... / Back in Bursa
Bursa'ya 18 Şubat'ta geri döndüm ve geldikten bir hafta sonra derneğimizin aylık toplantısına katıldım.
I came back to Bursa on 18th Feb and one week after i arrived i participated monthly meeting of our association.
Artık toplantılarımız eski bir Osmanlı Hamamı olan Tarihi Ördekli Hamamında oluyor.
Our meetings are now held in Historical Ördekli Hammam (Turkish Bath), which is restored as  a conference and exhibition center.

Son üç toplantı da burada yapılmıştı ama burada birtoplantıya bende ilk kez katıldım.
The last three meetings were held here as well but it is my first time i have been attending to a meeting here.
Ördekli Hamamı'nın toplantı salonu geniş ve ferah fakat salonun tasarlanma biçimi bir kiliseyi çağrıştırıyor.
The meeting hall of Ördekli Hammam (Turkish Bath) is very spacious and vast but the design of the hall resembles a church.
Katılım 70 kişi civarındaydı...
There were almost 70 beekeepers..
Dernek Başkanımız Refik Beri...
Head of our association, Refik Beri....
Toplantımıza Adana'dan katılan Yusuf Beygirci isimli arıcı, bazı tecrübelerini bizimle paylaştı...
Yusuf Beygirci, a beekeper from Adana, has joined our meeting and shared some of his experineces with us.
Çay molası ve dostlar arası sohbetler...
Tea break and gabfests among close friends...

26 Şubat 2012 Pazar / 26th February 2012 Sunday
26 Şubat Pazar günü hava çok ılıktı, arıcı arkadaşım Enver Mutlu ile arıları kontrole çıktık.
The 26th February was a mild day and we decided to control the bees with a beekeeper friend, Enver Mutlu.
İşte kovanlarımız.... / Here are our hives....
Verilen şurubu bitirmişler ve fondan şekeri de bitirmek üzereler.
They have finished the syrup given and about to finish the fondant candy.
Varoa mücadelesi için Varostop (Flumetrin) ...
Varostop (Flumethrine) for fighting against varroa ...
Çerçeve kontrolü,.... biraz yavru...
Control of some frames,... some brood....
 İşimiz bitmek üzere,....
We are almost done,....
Ve bitti...
And finished...
Yolumuzun üzerindeki Kındır Çiftliği,.... Geçen sefer karlar içerisindeydi...
The Kindir Farm, on our way back,.... Last time it was covered with snow...
Yolda gelirken susayınca yanımıza hiç su almadığımızı fark ettik. Ve yolumuzun üzerindeki köy olan Akçasurluk köyünde mola verdik.
On the way we felt thirst and recognized that there was no water with us. We decided to give a tea break in Akçasurluk, a village on our way.
Köy kahvesi,.... The Cafe of the village....

Ne yazık ki su alabileceğimiz tek bakkal kapalıydı....     :(
Unfortunately the only grocer to buy water was closed....   :(
Ayrılırken gözüme badem ağacı takıldı, çiçek açmaya başlamış, artık bahar gelmiş anlaşılan...
As we were leaving the village, we saw an almond tree blossoming,... good sign, spring is coming...
Nihayet benim arılıktayız... bir zamanlar 52 koloni vardı burada,... şimdi ise mezarlıktan farksız...
At my apiary... once i used to have 52 colonies here,... now seems like a graveyard...
Toplu varroa saldırısından kurtulan bir kaç koloni,... tarlacılar  kovana polen getirmeye başlamışlar...
The few colonies that survived the total varroa assault,... the foragers started to bring pollen to the hive...
Cenazelerimiz....  / Our funerals ......

Dönüşte Muhtar Ferhat SIVAT Ağabeyimizin arılığında durup uzaktan bir baktık. Yazın ince akan çayır çeşmesi kalın akmaya başlamış.Sanırım fazla kayıptan dolayı onunda canı arılara bakmak istemiyor. Çünkü aylar önce de bu sandıklar buradaydı, hala yerinde duruyorlar.

On our way back we stop by a neighbouring apiary; apiary of Ferhat SIVAT. The water level in the fountain seems high because the flowing water was much more higher than it was last summer. Since he has lost so many hives due to varroa, he doesn't feel earger to takecare of the bees. Beause these empty hives were here months ago and now they are still in thesame place.
The old water mill... Eski su değirmeni ...

O gün daha sonra Enver'in arılığına gittik.
Later that day, we drove to Enver's apiary.
Çok dik bir yamaç... soluğunuz kesiliyor...
A very steep hill... it makes you pant...
Yaşlı bir arıcınınkovanları (9 arıdan 8'i ölmüş, sadece birisi hayatta...)

The hives of an old beekeeper (8 out of 9 hives died, one is still alive...)
Enver, arılarına varostop vermeye hazırlanıyor.

Enver, preparing to put varostop to his hives.
Enver'in arıları... / Enver's bees....

Enver'in arılığından manzara / Scenery from Enver's apiary
Arılıkta gözüme çok büyük bir çekirge takıldı.... yılın bu mevsimi çekirge görmek için çok erken... ilginç ???
A very big grosshopper in the apiary .... it is quite early to see a grosshopper at this time of the year... weird ???

2 Mart 2012 Cuma / 2nd March 2012 Friday
Dün Bursa'nın önde gelen arıcılarından Sebahattin YILMAZ Ağabeyim aradı. Bugün Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO'da Hayvan Yetiştiriciliği Bölümündeki öğrencilerle arıcılık üzerine bir söyleşiye davet edilmiş. Öğlen 12:30'da buluştuk ve MYO'na, Dr. Oya GİRİŞİN'in yanına gittik.

Yesterday, Sebahattin YILMAZ, a reputable beekeeping master from Bursa, called me. He was invited to an interview with students attending to animal raising programme at Uludağ University Karacabey Vocational High School. We met at 12:30 and went to Dr. Oya GİRİŞGİN at VHS (Vocational High School)
Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu
Uludag University Karacabey Vocational High School

Sebahattin YILMAZ (solda), Dr.Oya GİRİŞGİN (ortada), Emine YILMAZ (Ağabeyimizin eşi) (sağda)
Sebahattin YILMAZ (left), Dr.Oya GİRİŞGİN (middle), Emine YILMAZ (Mr.YILMAZ's spouse) (right)
Söyleşiye katılım yaklaşık öğrenci 10 civarıydı. arıcılık hakkında çok fazla soru sordular. Zaman zaman bende sorulara muhattap oldum.
There were about 10 students attending the interview. They asked so many questions about beekeeping. I was asked questions from time to time.
Söyleşinin sonunda, umarım hepsi, arıcılık hakkında bir bilgi edinmişlerdir.
At the end of the interview, I hope they all got an idea about what beekeeping is.
************************************************************
Bahar geldi. Tahminimce bloğuma yazacak çok daha fazla konu ve resmim olacak. Bir daha sefere kadar hoşçakalın.
Spring has come. I guess i will have more pictures and issues to post to my blog. Till next time bye.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder