1 Ocak 2012 Pazar

Mutlu Yıllar - Happy New Year !

Öncelikle bloğumu ziyaret eden herkesin yeni yılını kutlar, 2012'nin başarı, sağlık ve mutluluğun yanı sıra arıcılık açısından da iyi bir yıl olmasını dilerim. Bloğumu ziyaret eden yabancı konukların son günlerde sıklaşması nedeniyle bundan sonra bloğumu fırsat buldukça hem Türkçe hemde İngilizce yayımlayacağım.

First of all i would like to wisha happy new year and health, luck and happines to all those who visit my blog. Due to the increasing number of international visitors, i have decided to write in English apart from Turkish.

Geçtiğimiz hafta içinde, 27 - 28 - 29 Aralık tarihlerinde komşu ilçe olan Mustafakemalpaşa'da Türkiye'nin özellikle sanal alemde çok tanınan arıcılarında Halil BİLEN'in verdiği, varroa, zararları ve etkin mücadele yöntemleri üzerine bir seminere katıldım. Bugüne kadar hayatımda aldığım en doyurucu ve verimli seminerdi. Özellikle varroa hakkında bilgi edindikten sonra, bugüne kadar ölen bazı arılarımın aslında varroadan öldüğünü anladım ve onlar için çok üzüldüm.

Last week i attanded to a seminar on varroa destructor in Mustafakemalpaşa, neighbouring town. The seminarist was Halil BİLEN, a reputable beekeeping master in Turkey, who is also very popular on the internet for his blog. (http://halilbilen.blogspot.com) The seminar was the best beekeeping seminar i have attended in my life. I have learnt a lot about varroa. And from the photos show in seminar, i have recognized that some of my hives had died due to illnesses and viruses cause by varroa. I felt terribly upset for my bees that had died in the previous years.

Seminerde aldığım notları ve bazı önemli fotoğrafları düzenledikten sonra bloğumda yayımlayacağım ama şimdi seminer.

I will publish the seminar notes that i took and some useful photos after editing but now the seminar.

1.Gece - The 1st Night
Seminer Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin meclis salonunda yapıldı. Çok güzel, kullanışlı ve nezih bir salondu.
The seminar was held in the city hall of Mustafakemalpaşa Municipality. The hall was desinged very well, it was practical and decent.
İlk gelenler arasındaydık.
We were among the first to arrive.
Karacabey ekibinden Ertan Gündem ve Enver Mutlu.
Ertan Gundem and Enver Mutlu, curious beekeepers from Karacabey.
Seminer saat 7.30'da idi ve saat 7 gibi Halil Bilen ve oğlu Egehan toplantı salonuna geldiler.
The seminar was at 7.30 and our seminarist Halil Bilen and his Egehan had come by 7.
Seminer boyunca Egehan hem teknik işlerden sorumlusu hemde basın sorumlusuydu. Bol bol resim çekti.
Egehan was responsible from technical affairs and press. He took so many photos.
Zaman ilerledikçe salon daha da kalabalıklaşmaya başladı.
As time passed, the hall started to get more crowded.
Seminer Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından açıldı.
The seminar started with speech of Sadi Kurtulan, Mayor of Mustafakemalpaşa.
Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci arıcılık yasasındaki değişiklikler hakkında arıcılara uyarılarda bulundu.
Dursun Demirci, Mustafakemalpaşa's director of agriculture and livestock, had warned the beekeepers about the changes in beekeeping laws.
Ve saat 7.45 gibi seminer başladı.
and the seminar started at 7.45.
İlk akşam varroanın yayılışının tarihçesi, varroanın yaşam döngüsü, varroanın biyolojik yapısı, varroanın bulaşma yolları, sebep olduğu hastalıklar hakkındaydı.
The first evening was about the history of varroa, how it spread to the world, the biological structure of varroa, the ways how varroa spreads from one hive to the other and the illnesses caused by varroa.

2.Gece - The 2nd Night
İkinci gece, ilk akşam anlatılanların bir özetiyle başladı.
The second night started with a summary of the things told in the first night.
İkinci gece ayrıca Bursa'dan ziyaretçilerimiz vardı: Doç.Dr.İbrahim ÇAKMAK (Uludağ Üniversitesi) ve Kenan GİŞAN ve Mehmet GENÇÜNAL
The second night we had visitors from Bursa: Associate Proffesor İbrahim ÇAKMAK (Uludağ University) and Kenan GİŞAN and Mehmet GENÇUNAL
Doç.Dr. Çakmak ve Halil Bilen (Bu arada Halil Bey'in duruşa dikkat! Emekli olsa da hala mesleki alışkanlıkları devam ediyor, sanırım askerlik ruhuna işlemiş.)
Ass.Prof. Çakmak and Halil Bile (pay attention to Mr.Bilen's standing position. Though he is retired, he can't give his vocational habits. I guess this is due to serving Turkish Armed Forces for many years.)


İkinci gece ilk geceye kıyasla daha kalabalıktı.
The second night was more crowded than the first night.

Bandırma'dan Bekir ARSAN Ağabeyimiz...
Bekir ARSAN from Bandırma...
Kenan Bey yine fotoğraf çekiyor...
Mr.Kenan GİŞAN is again taking pictures...
Çay molasında anlatılan yeni bilgiler arıcılar arasında tartışıldı, sohbetler edildi.
Beekeepers chatting and discussing the information given at the tea break.
Seminer, arıcılık forumundan tanışan arıcılara buluşmaları içinde bir fırsat sundu.
The seminar, also gave a change to the members of Turkish beekeeping forum (www.aricilik.gen.tr) to meet.
Refik Koca, Mustafakemalpaşa - Mehmet Gençünal, Bursa
Refik Koca from Mustafakemalpaşa - Mehmet Gençünal from Bursa

İkinci akşam mevcut varroa ile mücadele ilaçları ve ilaç uygulamada yapılan yanlışlar hakkında bilgi verildi.
In the second night, information on medicines used to cope with varroa and the mistakes done bey beekeepers were told.

3.Gece - The 3rd Night
Üçüncü gece Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği'nden misafirlerimiz vardı; Selahattin Güney (genellikle "Ballı Baba") and his friends
In the third night we had guests from Zonguldak Beekeeping Association; Selahattin Guney (generally known as "The Deadnettle") and his friends
Üçüncü gece diğer iki geceden de kalabaydı.
The third night was far more crowded than previous nights.
Önce Selahattin Güney tüm salonu selamladı ve böyle toplantıların yararları hakkında bir konuşma yaptı.
Before the seminar, Selahattin Guney greeted the beekeepers and expressed the benefits of such seminars.
Üçüncü gece de daha çok organik asitlerden bahsedildi; oksalik asit ve formik asit.
The third night's topics were organic acids; oxalic acid and formic acid.
Oksalik asit buharlaştırılmasında kullanılan aletler tanıtıldı.
The devices used in oxalic acid evoporation were introduced.
Çay molasında eğitim için getirilen bir kovan arıcılar tarafından yakından incelendi.
A hive, brought for the seminar, was examined by the beekeepers at the tea break.
Egehan tüm seminer boyunca resimler çekti.
Egehan took photos during the seminar.
Arıcılık forumundan Gazi Barış,
Gazi Barış, from the beekeeping forum,
Seminer sonunda Belediye Başkanı Sadi Kurtulan arıcılara bir kapanış konuşması yaptı. Ayrıca Selahattin Güney (Ballıbaba)'de konukseverliklerinde ötürü Sayın Halil Bilen'e teşekkür etti.
In the end of the seminar, Sadi Kurtulan, the mayor, made a speech. Also Selahattin Guney (The Deadnettle) thanked to Mr. Halil Bilen for his hospitality.
Not: düzenlemesi bittikten sonra seminer notlarımı da önümüzdeki günlerde bloğumda yayımlayacağım.

P.S.: in the following days i will also share the notes i took at the seminar after editing.

1 yorum:

  1. Halil abi bilgi paylaşımı konusunda çok çömert'tir.Bunu sizlerde en azından bu 3 günlük seminerde görmüşünüzdür.
    Sağ olsun bizler üstündeki emekleri ve hakkı çoktur.Kendi adıma,elimden geldiğince kendisine layık bir talebe olmaya çalışıyorum.
    Eskişehir'e gelirseniz beklerim.
    Görüşmek dileğiyle

    YanıtlaSil